International arbejdskraft er godt for forretningen

27. juni 2023

Internationale bidrager med 255 mia. til BNP – det kan ikke undgås at have positive økonomiske effekter for virksomheder der ansætter international arbejdskraft.

Forgæves rekrutteringer og manglende kvalificeret arbejdskraft har i længere tid været en udfordring for virksomheder i Danmark. Én løsning på denne udfordring er at hyre international arbejdskraft. Virksomheder oplever at kunne bruge international arbejdskraft til at få dækket deres kompetencebehov og dertil kommer også økonomiske gevinster. En virksomhed der hyrer internationale, oplever en øget beskæftigelse og et højere lønniveau. Dette har samtidig en positiv effekt på den danske økonomi.

Virksomheder går glip af omsætning pga. manglende arbejdskraft, men international arbejdskraft kan komme dette problem til livs

I Danmark oplever virksomheder en stigende udfordring med at tiltrække både nok og tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft. Det betyder for virksomhederne at de må takke nej til ordrer og gå glip af omsætningsmuligheder, hvilket gør det sværere for dem at udvikle sig og opnå vækstmuligheder. I en af vores tidligere analyser, viser vi at virksomheder i Midt- og Vestjylland oplever en forgæves rekrutteringsrate på 29%. Samtidig gik virksomheder på landsplan glip af 49 mia. kr. i omsætning i 2021 pga. manglende arbejdskraft.

Én af løsningerne på udfordringerne kan være tiltrækning af international arbejdskraft og en indsats for at geare virksomhederne til bedre at kunne modtage og fastholde international arbejdskraft.

Virksomheder oplever øget beskæftigelse og højere lønniveauer ved at hyre international arbejdskraft

En logisk effekt ved at hyre international arbejdskraft i en virksomhed som ellers har udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft er, at de vil være bedst stillet til at møde efterspørgsel. Man kan desuden antage, at virksomheder, ved at have bedre adgang til de nødvendige kompetencer, vil være bedre i stand til at udvikle sig og vækste deres produktion. Dette ses i en analyse af DAMVAD Analytics, som viser at virksomheder finder flere økonomiske gevinster ved at ansætte internationale. Der er en klar effekt ved en øget beskæftigelse og et højere lønniveau for de virksomheder, der rekrutterer internationale medarbejdere sammenlignet med virksomheder der ikke gør. Virksomheder der hyrer international arbejdskraft, oplever en øget beskæftigelse på 50%, sammenlignet med virksomheder der ikke gør det som kun ser en stigning på 10%. Disse to effekter indikerer, at en virksomhed formår at tackle noget af problemet med manglende kvalificeret arbejdskraft, hvorved de er i stand til at udvide produktionen og undgå at takke nej til ordre som de ellers ville gøre.

Den stigende beskæftigelse betyder, at virksomheder ikke erstatter dansk arbejdskraft med internationalt, snarere at internationale supplerer arbejdsmarkedet. Det øgede lønniveau betyder for virksomheden, at fordi de har en større beskæftigelse, betaler de samtidig løn til flere medarbejdere. De to effekter er derfor et signal om at international arbejdskraft, leder til øget produktivitet. Yderligere, peger DAMVAD Analytics på, at virksomheder der hyrer internationalt, også kan opleve en positiv effekt på omsætningen.

DAMVAD Analytics viser at størstedelen af virksomheder der hyrer international arbejdskraft, er højproduktive virksomheder. Den type virksomhed er en af de grupper fra erhvervslivet der har en stor effekt på den økonomiske velstand. Når de er i stand til at udvide produktionen gennem international arbejdskraft, opretholder eller forøger de samtidig deres evne til at udvikle og vækste sig. Dette er en specielt vigtig faktor for virksomheder der skal øge fokus eller afsætte flere ressourcer til ESG-rapportering og er i gang med en transition til en grønnere drift, som vil have sværere ved dette hvis de dels ikke har nok medarbejdere eller mangler kompetencerne til at gennemføre en grøn omstilling.

Der er ingen vej uden om, at vi fremover skal skaffe flere hænder til både virksomhederne og velfærden - Brian Mikkelsen, adm. direktør - Dansk Erhverv

Adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen pointerer at vi i Danmark ikke kan undlade at drage nytte af den værdifulde arbejdskraft der er omkring hele verdenen. Dette ses også på internationales bidrag til den danske økonomi. Af beregninger fra Dansk Erhverv viser de at i 2022 bidrog internationale med 255 mia. kr. til Danmarks BNP og 17,7 mia. kr. til offentlige finanser, hvilket var en stigning på 2 mia. kr. i forhold til året før.

På trods af de klare økonomiske fordele der ses ved international arbejdskraft, er der stadig en betydelig del af virksomheder der er af den forkerte opfattelse af internationale medarbejderes effekt på økonomien. Dette viser en analyse fra Dansk Erhverv der tilbage i 2020 viste, at kun 46% af virksomheder var klar over at international arbejdskraft i Danmark bidrog med et overskud til statskassen. Resten havde enten ingen idé eller var af den opfattelse, at det gik lige op eller gav et underskud. På trods af det, har udviklingen i international arbejdskraft til gengæld været positivt stigende og antallet af fuldtidsbeskæftigelse fra et andet land end Danmark udgør nu 12,22% i hele landet og 10,58% i de syv kommuner som udgør BRMV i april 2023.

                                   

Kilde: STAR - jobindsats.dk 

Vi ser derfor at de syv kommuner i Midt og Vestjylland har et generelt lavere niveau, sammenlignet med resten af landet. Dog har tendensen generelt været positiv og siden 2020, er antallet af fuldtidsbeskæftigede i både Danmark og Midt- og Vestjylland steget med 35%. Det tyder derfor på, at flere virksomheder er blevet opmærksomme på fordelene ved international arbejdskraft siden 2020. Ikke desto mindre, er der stadig store potentialer for virksomheder til at drage nytte af de økonomiske fordele som international arbejdskraft bringer.

Vores indsats

I Business Region MidtVest arbejder vi med at støtte midt- og vestjyske virksomheder i deres rekruttering og modtagelse af international arbejdskraft. En af indsatserne fokuserer specifikt på produktionsvirksomheder, som er i gang med den grønne omstilling. Produktionsvirksomheder oplever et stort behov for nye kompetencer, men møder ofte barrierer når det kommer til at rekruttere, ansætte og tilknytte international arbejdskraft. Gennem en række tilrettelagte workshops vil vi derfor hjælpe virksomheder til at skabe de nødvendige evner der kræves for at kunne tiltrække og tilknytte international arbejdskraft. 

Vil du vide mere?

Kontakt Buster eller Louise på deres kontaktoplysninger i boksen til højre. 

Kontakt

Buster Urban Kudsk Jørgensen

Projektleder, KTDK 

+45 2260 9849

buster.jorgensen@br-mv.dk

 

Louise Faurby Jeppesen

Kommunikationskonsulent, Headstart Career og KTDK

+45 2157 2246

louise.jeppesen@br-mv.dk

 

Marianne Thomsen

Projektmedarbejder
Madmødet, Headstart Career og KTDK.

+ 45 2119 5492

marianne.thomsen@br-mv.dk