Manglende arbejdskraft betyder, at virksomheder går glip af udvikling og omsætning

07. juni 2023

I Danmark har vi gennem de seneste år oplevet en positiv fremgang på arbejdsmarkedet, samt en stigning i den økonomiske vækst og rekordlav arbejdsløshed. Yderligere, forårsager vigende årgang og et stigende ældresegment et gradvist lavere udbud af arbejdskraft. I forbindelse med det, oplever virksomheder en stigende udfordring med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, til at drive vækst og udvikling. Det betyder, at virksomheder må takke nej til ordre og gå glip af omsætning og værdifulde vækstmuligheder.

Vi har talt om det længe. Virksomheder både på nationalt plan og i Midt- og Vestjylland er i stadig stigende grad udfordret i at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) databank om virksomheders forgæves rekrutteringer. Ved forgæves rekrutteringer ses der både på når virksomheder ikke får besat en stilling, men også når virksomheden hyrer en kandidat med en anden profil end hvad de søgte.

I marts 2023 oplevede virksomheder i Danmark en forgæves rekrutteringsrate på 27%. Dette er en stigning fra 23% i marts 2019. Majoriteten af forgæves rekrutteringer kommer til udtryk ved ansættelse af andre profiler, end hvad virksomhederne søgte. Specifikt har virksomhederne haft svært ved at tiltrække arbejdskraft med det søgte uddannelsesniveau, erhvervserfaring og/eller særlige faglige kvalifikationer.

Mange forgæves rekrutteringer i Midt- og Vestjylland

I Business Region MidtVests syv kommuner oplever virksomheder et tilsvarende problem med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I marts 2023 havde virksomhederne i BRMV en forgæves rekrutteringsrate på 29%. Til sammenligning var raten i marts 2019 på 19%. Af de 29% blev 42% af stillingerne slet ikke besat og 58% blev besat af en anden profil end hvad de søgte. Totalt set, har der i 2023 til og med marts været 16.488 rekrutteringsforsøg, hvoraf der var 14.462 rekrutteringer. Ud af dem, var 11.653 succesfulde og resten resulterede derfor i at virksomheden ansatte en anden profil.  

Udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft var specielt udpræget i 2022 og viser nyligt et lavere niveau af forgæves rekrutteringer, men ikke desto mindre stadigt højt. Selv på trods af forventningerne om en kommende afmatning af økonomien, vurderer Dansk Erhverv at der i Danmark kommer til at mangle 90.000 nye kollegaer frem mod 2030. Det er derfor vigtigt at have in mente, at selvom problemet for nuværende ser ud til at være aftagende, vil det for fremtiden ikke være et problem der forsvinder af sig selv.

Af de andre profiler der ansættes, oplever virksomhederne specielt, at uddannelsesniveau, erhvervserfaring og særlige faglige kvalifikationer er karakteristika, som de har svært ved at finde. Yderligere spiller faktorer som personlige/sociale kvalifikationer, sprogkompetencer og andet en mindre, men stadig ikke uvæsentlig rolle.

Virksomheder må takke nej til ordre

Det høje niveau af forgæves rekrutteringer, som vi oplevede sidste år, viste sig samtidig at have negative effekter for virksomhedernes omsætning, da de ikke havde den nødvendige arbejdskraft til rådighed til at møde efterspørgslen på deres produkter. I en analyse af Dansk Industri finder de, at i 2022 måtte hver fjerde virksomhed takke nej til ordre pga. manglende arbejdskraft. En analyse af Dansk Erhverv bekræfter dette og viser, at fordi virksomhederne har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, oplever de et omsætningstab. Fra efteråret 2021 til 2022, kunne danske virksomheder have omsat for 49 mia. kr. mere, hvis de havde arbejdskraft til at imødekomme efterspørgsel.

Business Region MidtVests kommuner ser derfor et akut behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder. For at midt- og vestjyske virksomheder kan opnå deres vækstpotentialer og fuldføre deres ambitioner om grøn omstilling, kræver det, at de har talentfulde hænder til at løse opgaverne. Én mulig løsning på dette problem, er international arbejdskraft.

Et eksempel på en virksomhed der har benyttet international arbejdskraft til at tackle problemet med manglende arbejdskraft og kompetencer, er Biomar i Brande.

Det har igennem en årrække været nødvendigt for os.” – Charlotte Prahl, HR Business Partner – Biomar

I et interview med Charlotte Prahl fra Biomar, fortalte hun at international arbejdskraft har været en vigtig kilde til at tiltrække de kompetencer og den viden som Biomar efterspurgte. Disse har spillet en vigtig rolle i udvikling af processer og bidraget med værdifuld viden om akvakultur, også indenfor bæredygtighed.

Vores indsats

I Business Region MidtVest arbejder vi med at støtte midt- og vestjyske virksomheder i deres rekruttering og modtagelse af international arbejdskraft. En af indsatserne fokuserer specifikt på produktionsvirksomheder, som er i gang med den grønne omstilling. Produktionsvirksomheder oplever et stort behov for nye kompetencer, men møder ofte barrierer når det kommer til at rekruttere, ansætte og tilknytte international arbejdskraft. Gennem en række tilrettelagte workshops vil vi derfor hjælpe virksomheder til at skabe de nødvendige evner der kræves for at kunne tiltrække og tilknytte international arbejdskraft. 

Vil du vide mere?

Kontakt Buster eller Louise på kontaktoplysningerne i boksen til højre. 

Kontakt

Buster Urban Kudsk Jørgensen

Projektleder, KTDK 

+45 2260 9849

buster.jorgensen@br-mv.dk

 

Louise Faurby Jeppesen

Kommunikationskonsulent, Headstart Career og KTDK

+45 2157 2246

louise.jeppesen@br-mv.dk

 

Marianne Thomsen

Projektmedarbejder
Madmødet, Headstart Career og KTDK.

+ 45 2119 5492

marianne.thomsen@br-mv.dk