Om Business Region MidtVest

På fundamentet og styrkerne fra de 7 kommuner vil Business Region MidtVest arbejde for at erhvervslivet i vores område får endnu bedre forudsætninger for at skabe forretning. Det gælder en acceleration af den grønne omstilling og grøn energiproduktion, tilstedeværelsen af de rigtige uddannelser samt mulighederne for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere både danske og udenlandske, der har skruet hovederne eller hænderne rigtigt på.  

Erhvervslivet i Midt- og Vestjylland er stærkt og har rødderne solidt plantet i den jord, vi både dyrker og passer på. Vi er en afgørende del af produktionsdanmark, og det er vi stolte af. Her er både store internationale virksomheder og små- og mellemstore virksomheder, der arbejder indenfor alle brancher. Det midt- og vestjyske erhvervsliv har omstillet sig mange gange, når omstændighederne har krævet det. Den mentalitet og styrke, skal samarbejdet i BRMV støtte op om og sikre den fortsatte udvikling af. Der skal være de rette vilkår rundt om erhvervslivet, så virksomhederne gør det, de er bedst til. På den måde skal Business Region MidtVest binde erhvervsudviklingen sammen. Vi skal være områdets erhvervspolitiske stemme, hvor der findes og kan opstå klare fælles fodslag.

Den politiske retning drøftes, og de nødvendige videre skridt, der skal tages for at blive hørt nationalt og internationalt, besluttes i fællesskab og på skuldrene af hinanden. En fælles holdning på tværs af de 7 kommuner til udvalgte udfordringer gør os stærkere.

 

 

Formål

  • At skabe en stærk midt- og vestjysk byregion med kritisk masse og gennemslagskraft
  • At styrke erhvervsbetingelserne i hele området
  • At styrke den globale konkurrenceevne
  • At interagere med andre byregioner i landet
  • At være en stærk international aktør

 

 

Mission

Kommunerne i det midt- og vestjyske vil gennem fælles handlinger og aktiviteter opnå større gennemslagskraft i arbejdet for vækst, beskæftigelse og bosætning.

 

 

Værdier

  • Vi fremmer synergi og opnår resultater
  • Vi vil være markante på den regionale, nationale og internationale scene
  • Vi er hinandens medspillere

 

 

Strategi

Hent: Strategien 2023-2025 - Business Region MidtVest

Se de arbejdsområder som Business Region MidtVest i øjeblikket arbejder på.

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Business Region MidtVest tegnes af de syv borgmestre i ejerkommunerne, som du kan se nedenfor: