Deltag i vores virksomhedsforløb

Hvorfor deltage i et virksomhedsforløb?

Vores virksomhedsforløb har fokus på at geare din virksomhed til at ansætte international arbejdskraft, hvad end I er nybegyndere inden for feltet eller søger at blive bedre til at modtage og fastholde jeres internationale medarbejdere.

Hvad melder jeg mig til?

Når du tilmelder dig vores virksomhedsforløb, så siger du ja til at deltage i tre arbejdsmøder. Hvert arbejdsmøde udgør et delelement i en proces, hvor du sammen med Buster Jørgensen og de øvrige deltagere dykker ned i din virksomhed, jeres ønsker for fremtiden, barrierer for at nå ønskerne og mulige løsninger for at mindske eller fjerne disse barrierer. Det er derfor vigtigt, at du møder op til alle tre arbejdsmøder.

Hvem henvender forløbet sig til?

Du er ejerleder, direktør, HR Partner, Produktionsleder eller andet. Det vigtige er, at du sidder med (potentiel) ansættelse af internationale medarbejdere i virksomheden, og at du har opbakning/mandat fra direktionen/øverste ledelse til se virksomheden grundigt efter i sømmene og komme med forslag til, hvordan virksomheden kan tackle de udfordringer, der bliver identificeret på forløbet.

Lyder det lige som det forløb, som du mangler for at komme i gang med at ansætte den første eller endnu flere internationale medarbejdere? 

Hvis du er i tvivl herom, så kontakt endelig Buster Jørgensen. Han er behjælpelig med at besvare spørgsmål om forløbet og sparre omkring, hvorvidt forløbet er relevant for jeres virksomhed. 

Hvor afvikles det?

Forløbet afholdes over tre arbejdsmøder på Remisen i Brande og er inkl. forplejning. 

  • Den 6. november kl. 08.30 - 13.00
  • Den 18. november kl. 08.30 - 13.00
  • Den 4. december kl. 08.30 - 13.00.

Tilmelding skal ske til Buster Jørgensen på tilmeldingsmailen nedenfor. 

Hvad koster det? 

Du skal ikke have penge op af lommen. Forløbet er gratis at deltage i med en underskrevet De Minimis. En De Minimis er en erklæring om, at du har modtaget statsstøtte svarende til den værdi (4.000 kr.), som forløbet er vurderet til at have.

De Minimis skal du venligst aflevere med underskrift inden første arbejdsmøde. Er du i tvivl om noget, så ræk ud eller spørg dem i organisationen med overblik over økonomien. 

Arbejdsmøderne er en del af projekt Talent to a green Denmark, som er støttet af den Europæiske Socialfond+ og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Download De Minimis her. 

Tilmeld dig

 

 

Den brændende platform

Er international arbejdskraft svaret på vores udfordringer?

Uanset om din arbejdsplads har mange internationale ansatte eller om I overvejer at ansætte den første internationale kollega inden for en overskuelig fremtid, så vil Business Region MidtVest gerne invitere dig til at deltage i et virksomhedsforløb med fokus på at geare din virksomhed til international arbejdskraft eller optimere jeres nuværende setup.

I 2023 stod internationale for knap 12% af det samlede BNP og heraf bidrag de alene med 15 milliarder til de offentlige finanser. Der er ingen tvivl, om at vores internationale kolleger, naboer og foreningsfæller er vigtige aktiver for vores samfund på flere måder, men udfordringen med færre mennesker i den arbejdsdygtige alder ses over hele Europa og i nogle lande med en meget voldsom hastighed og nedgang. Og vi kan blive meget bedre til at holde på de internationale, der allerede er her for at arbejde. I 2023 indvandrede knap 80.000 individer, mens godt 50.000 med andet pas end dansk tog vejen ud af landet igen. 

Mangel på arbejdskraft begrænser virksomheders udvikling og vækst

I 2010 var 7% af de små og mellemstore virksomheder begrænset grundet mangel på arbejdskraft. I dag er tallet steget til 36%. Vi befinder os midt i en tid, hvor den europæiske og globale konkurrence om arbejdskraft begynder at tage fat. I Midt- og Vestjylland oplevede vi på tværs af alle brancher, at hver 4. rekrutteringsforsøg mislykkes. Det er koster penge hver gang rekrutteringsapparatet sættes i gang og det kan mærkes i virksomheden, når kollegerne enten må løbe hurtigere eller virksomheden bliver nødt til at afvise ordrer, fordi der mangler folk til at udføre arbejdet.

Vi bliver færre og færre i den arbejdsdygtige alder i Midt- og Vestjylland

Frem mod 2040 bliver antallet af individer i den arbejdsdygtige alder reduceret med knap 20.000 personer. Det betyder, at vi har nogle store generationer af ældre, som vi skal passe godt på og samtidig skal vi finde måder at afløse de selvsamme mennesker i vores industri- og produktionsvirksomheder. Vi ser ind i nogle år, hvor vi siger farvel til flere års erfaring i produktionen rundt omkring og de oplagte afløsere hænger ikke på træerne. Den virkelighed kender I kun alt for godt.

Buster Urban Kudsk Jørgensen

Projektleder, Kompetencer til et Grønt Danmark og Ansvarlig for Headstart

+45 2260 9849

buster.jorgensen@br-mv.dk