Midt- og Vestjyske virksomheder skal modnes til at ansætte udenlandske medarbejdere

15. maj 2023

Business Region MidtVest har netop søsat et nyt initiativ, som skal klæde lokale produktionsvirksomheder på, så de bliver klar til at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Manglen på arbejdskraft har i flere år været en barriere for vækst i en række Midt- og Vestjyske virksomheder, særligt inden for industrien. Derfor arbejdes der på flere fronter på at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det gør man bl.a. hos Business Region MidtVest, der er en sammenslutning af de syv kommuner, Struer, Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive.

”Vi har gennem fem år arbejdet med tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft til området, og vores nye initiativ bygger ovenpå de erfaringer og den ’maskine’, som vi allerede har opbygget. Gennem vores arbejde har vi erfaret, at en del af de små- og mellemstore virksomheder har et ønske om at ansætte internationale kandidater, men oplever, at der er mange udfordringer forbundet hermed. Der er sprogbarrierer, kulturforskelle og besværlige ansøgningsprocedurer osv., derfor laver vi nu en målrettet indsats, så virksomhederne fremover vil have det nemmere med at ansætte de medarbejdere, som de står og mangler,” forklarer Buster Urban Kudsk Jørgensen, projektleder på ’Kompetencer til et Grønt Danmark’.

Det nye initiativ ’Kompetencer til et Grønt Danmark’ er støttet gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og med midler fra Socialfonden Plus med samlet set 41 millioner kroner hen over de næste tre år. Den samlede finansiering for projektet er 59 mio. Copenhagen Capacity er overordnet projektleder, og der er i alt 37 partnere med i projektet.

Stor mangel på arbejdskraft i fremtiden

Som en del af projektet ’Kompetencer til et Grønt Danmark’ arbejder Business Region MidtVest og Trekantområdet Danmark sammen med en række sjællandske partnere om at skabe et forløb for ejerledere i produktionsvirksomheder med fokus på at modne virksomhederne til at tage imod international arbejdskraft.

Den lokale mangel på arbejdskraft er et problem i dag og i fremtiden. Ifølge en ny analyse fra Erhvervsstyrelsen, så vil virksomhederne i Business Region MidtVest frem mod år 2040 opleve et fald på sammenlagt 19.900 personer i den arbejdsdygtige alder. Alle de syv partnerkommuners tal er negative, så udviklingen er og bliver et problem for alle.

”Kigger vi på vores eget område i det Midt- og Vestjyske, så er der godt 500 virksomheder med mellem 25 – 249 ansatte inden for fremstilling, af dem vil jeg vurdere, at vores forløb er relevant for ca. 40%. Vi samarbejder med vores gode kolleger i de lokale erhvervsråd, erhvervsforums og bosætningskonsulenter i kommunerne om at finde de rette 20 produktionsvirksomheder, som skal deltage i forløbet. Resultatet af projektet skal fremover hjælpe til at nedbryde de lokale forhindringer, som står i vejen for at tage imod international arbejdskraft, og på den måde gavne rekrutteringen,” forklarer Buster Urban Kudsk Jørgensen.

Den forgæves rekrutteringsrate lå i marts 2023 på 29% for produktionsvirksomheder i Midt- og Vestjylland, hvilket tydeligt viser, at virksomhederne har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det bremser væksten, og ikke mindst, så mangler man kapacitet til at omstille virksomhederne til en grønnere produktion jf. 2030 målet om 70% CO2-reduktion. Dansk Industri har peget på, at Danmark mangler 116.000 personer i arbejdsstyrken, hvis man skal nå i mål med den grønne omstilling.

Lokal virksomhed med 16 nationaliteter

Produktionsvirksomheden KP Components fra Spjald er en af de Midt- og Vestjyske virksomheder, som allerede er i fuld gang med ansættelser af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Virksomheden har i alt 400 ansatte, heraf 280 i Danmark.

”Vores succes er i høj grad afhængig af at have adgang til et bredt udvalg af kvalificerede medarbejdere, uanset deres nationalitet eller etniske baggrund. I dag har vi i hele KP 29 forskellige nationaliteter ansat, heraf har vi 16 forskellige nationaliteter ansat i Danmark. Vi er stolte af vores mangfoldighed og værdsætter de forskellige perspektiver, vores kolleger kommer med uanset nationalitet. Vi er overbeviste om, at vores mangfoldige arbejdsstyrke fortsat vil være en vigtig konkurrencefordel for os. Vi vil derfor fortsætte med at arbejde på at skabe gode strukturer, der hjælper os med at overkomme nogle af de udfordringer, der kan opstå ved at ansætte internationale medarbejdere, og sikre, at alle vores kolleger har de bedste muligheder for at lykkes og trives hos os,” forklarer Christina Sellerup, Chief People Officer, KP Components Group A/S.

På jagt efter lokale virksomheder til pilot-projekt

Udfordringen med forgæves rekrutteringer kan til dels tilskrives den aktuelle situation på jobmarkedet, hvor ledigheden er historisk lav. Men skeler man til den demografiske udvikling, er der ikke megen håb at hente, da vi ser ind i en fremtid, hvor de yngre generationer bliver færre, mens de store generationer står på tærsklen til pension. Billedet er det samme i hele Europa, og det skaber en konkurrence om at tiltrække og fastholde særligt faglært arbejdskraft.

Business Region MidtVest og Trekantområdet Danmark efterlyser derfor virksomheder, som har lyst til at deltage i pilot-projektet og dermed blive en del af udviklingen af det fremtidige arbejde for at modne virksomheder til at kunne tage imod udenlandske medarbejdere. Det første forløb kører hen over efteråret 2023.

Vil du vide mere?

Kontakt Buster eller Louise på kontaktoplysningerne i boksen til højre.

 

Kontakt

Buster Urban Kudsk Jørgensen

Projektleder, KTDK 

+45 2260 9849

buster.jorgensen@br-mv.dk

 

Louise Faurby Jeppesen

Kommunikationskonsulent, Headstart Career og KTDK

+45 2157 2246

louise.jeppesen@br-mv.dk

 

Marianne Thomsen

Projektmedarbejder
Madmødet, Headstart Career og KTDK.

+ 45 2119 5492

marianne.thomsen@br-mv.dk