Ny ibog skal skaffe flere unge til industrien

23. januar 2024

Gennem projektet STEM på Industrien – STX og HF i Industrien har ni gymnasier i Midt- og Vestjylland arbejdet med karrierelæring gennem undervisningsforløb, der kombinerer de faglige mål med omverden. Hver af de ni gymnasier har i løbet af de tre år udviklet undervisningsforløb med afsæt i læringsmål for fagene og i samarbejde med en lokal virksomhed og/eller uddannelsesinstitution.

Det er blevet til i alt 58 undervisningsforløb, hvor af de 20 er blevet samlet i en ibog, så alle andre undervisere rundt i landet kan gøre brug af dem. Undervisningsforløbene er testet og gennemført af over 1650 lokale STX- og HF-elever, og hver af dem er knyttet op på en lokal virksomhed og/eller en videregående uddannelsesinstitution. I alt 50 lokale virksomheder og fem uddannelsesinstitutioner har deltaget.

Karrierelæring – lad faget komme ud i verden

De seneste tre år har Business Region MidtVest i tæt samarbejde med en bred række partnere højnet STX- og HF-elevers kendskab til og viden om det lokale erhvervsliv og de uddannelsesmuligheder, der er på de videregående uddannelser i lokalområdet.

”Vi er utrolig stolte af, at de midt- og vestjyske gymnasier har karrierelæring som et defineret indsatsfelt. At sætte læring i perspektiv er ikke kun givende og vigtigt for vores unge mennesker, det er mindst lige så givende og vigtigt for vores industrivirksomheder samt det midt- og vestjyske område. Nu lever projektet videre i konkrete undervisningsforløb, som gymnasielærere fremover kan benytte sig af,” fortæller Stine Lindbjerg Jespersen, Projektleder for STEM på Industrien – STX og HF i Industrien.

Et af de medvirkende gymnasier var Holstebro Gymnasium og HF, der samtidig var projektejer. Her var rektor Peter Damgaard Lunde ikke i tvivl om vigtigheden af øget oplysning om mulighederne i industrien, og hvordan et forløb med lokale virksomheder skaber noget positivt for eleverne.

”Vi kan se på vores elever, at forløb med inddragelse af eksterne partnere interesserer dem, så undervisningsformatet giver helt automatisk noget ekstra til undervisningen. Der er ingen tvivl om, at når karrierelæring implementeres på denne måde, så bliver det værdifuldt for både eleverne og lærerne. Vores lærere vil gerne arbejde med karrierelæring, men der har manglet værktøjer og inspirationskilder til hvordan, man kan arbejde med det i undervisningen. Det har de nu skabt de seneste år, så nu kan de både trække på hinandens forløb og på nabogymnasiernes forløb, og det gør det nemmere for dem at arbejde med. Karrierelæring har siden projektets start været et defineret indsatsområde for os, og det vil det fortsat være på Holstebro Gymnasium og HF,” fortæller Peter Damgaard Lunde.

Som afslutning på projektet er der udarbejdet en helt ny ibog, der skal være et værktøj og en hjælp til at arbejde endnu mere med karrierelæring ude på gymnasierne.

Den nye ibog har fået titlen ’Karrierelæring – en praktisk guide til gymnasielærere’, og den er netop lanceret på forlaget Systime. Ibogen indeholder 20 plug-and-play undervisningsforløb fra STEM-projektet, 12 spritnye undervisningsvideoer, samt en opsummering af indsigterne fra projektet med bl.a. råd til den gode virksomhedskontakt og råd til udviklingen af egne undervisningsforløb.

Luk alle
Åben alle

STEM på industrien – STX og HF i Industrien

Business Region MidtVest er projektleder projektet STEM på Industrien – STX og HF i Industrien, som gennem tre år har skabt samarbejder mellem lokale produktionsvirksomheder, videregående uddannelser og gymnasier.

Projektet er delvist finansieret af Region Midtjylland.

Ibogen - Karrierelæring – en praktisk guide til gymnasielærere - kan tilgås gratis hos Forlaget Systime.

Undervisningsvideoerne kan ses på Business Region MidtVests Youtubekanal. 

Følgende uddannelsesinstitutioner har deltaget i projektet:

 • Herning Gymnasium
 • Herning HF & VUC
 • HF Nørre Nissum
 • Holstebro Gymnasium og HF
 • Ikast-Brande Gymnasium
 • Ringkøbing Gymnasium
 • Skive Gymnasium
 • Struer Gymnasium
 • Vestjysk Gymnasium Tarm
 • AU Herning-BTECH
 • VIA University College-Campus Herning
 • Erhvervsakademi Dania-Skive
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • AU Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter