STEM på Industrien - STX og HF i Industrien

STEM-kompetencer er eftertragtet

For industrivirksomhederne i Midt- og Vestjylland, og i resten af Danmark, er det af afgørende betydning, at de har adgang til de rette kompetencer i deres virksomheder for fortsat at kunne udvikle sig og vækste. Dog oplever virksomheder i Midt- og Vestjylland stigende udfordringer med at rekruttere kompetent arbejdskraft. Særligt efterlyser Industrien kompetencer indenfor science, technology, economics og mathematics (STEM) samt erhvervssprog.

I 2023 har industrivirksomheder i Vestjylland oplevet en forgæves rekrutteringsrate på 50% ifølge STAR. Det er derfor nødvendigt for virksomhederne, at flere vælger samt gennemfører en STEM-uddannelse, således flere opnår kvalifikationer indenfor STEM, som kan bruges ude i de lokale virksomheder. 

Ydermere spiller en nedadgående demografi også en væsentlig rolle ift. rekrutteringsudfordringerne i Midt- og Vestjylland. I gruppen 0-49 år er der sket et fald på hele -15.667 fra 2013 til 2023 i Midt- og Vestjylland, hvilket er yderst iøjefaldende taget i betragtning, at denne gruppe på landsplan er steget med 20.777.

Hvis ovenstående udvikling fortsætter i Midt- og Vestjylland, så vil virksomhederne uundgåeligt opleve stigende rekrutteringsudfordringer, og i værste fald vil de være nødt til at flytte deres virksomheder ud af regionen. Der er derfor brug for tiltag og indsatser, der hjælper til at mindske de fremtidige rekrutteringsudfordringer i Midt- og Vestjylland. 

En af disse indsatser er at højne både STX- og HF-elevers samt lærernes kendskab til og viden om det lokale erhvervsliv og de uddannelsesmuligheder, der er på de videregående uddannelser i deres område. Kløften mellem kendskabet til de lokale uddannelses- og karriereveje skal mindskes. Ved at introducere STX- og HF-elever såvel som lærerne til de erhvervs- og uddannelsesmuligheder, der er i eget område, øges sandsynligheden for, at de unge bliver i området for både at uddanne sig og efterfølgende gå i arbejde. 

At sætte læring i perspektiv er yderst givende for eleverne, men lige så givende og ikke mindst vigtigt er det for industrien, lokalområdet og samfundsudviklingen. 

Om projektet STEM på Industrien – STX og HF i Industrien

Gennem projektet STEM på Industrien har lærere på ni gymnasier i Midt- og Vestjylland arbejdet med, hvordan man kan arbejde med karrierelæring gennem undervisningsforløb, der kombinerer de faglige mål med omverden. Hver af de ni gymnasier har i løbet af de tre år udviklet mellem 3-9 undervisningsforløb med afsæt i læringsmål for fagene og i samarbejde med en lokal virksomhed og/eller uddannelsesinstitution. Gymnasieelever været ude og møde en virksomhed eller uddannelsesinstitution i deres lokalområde, hvortil de er blevet præsenteret for et emne og arbejdsopgaver, som de med afsæt i egen tillærte faglighed i pågældende fag har skulle arbejde med. Igennem projektet er lærerne blevet koblet sammen med lokale virksomheder og videregående uddannelser, så de sammen har kunne tilrettelægge et undervisningsforløb for eleverne.

Kollaborationen mellem lærer, virksomhed og videregående uddannelse giver eleven en større forståelse for sammenhængen mellem virksomhedernes behov for bestemte kvalifikationer og de videregående uddannelser, hvor disse kvalifikationer kan tilegnes.

Derigennem bidrager projektet dels til at lette overgangene mellem gymnasium, videregående uddannelse og efterfølgende karriere, dels at sikre kompetenceforsyningen til industrien i fremtiden, og dels til at løse den demografiske udfordring ved at øge sandsynligheden for, at områdets unge bliver boende for at uddanne sig og på sigt tage et job i en af områdets virksomheder.

Det centrale element i projektet har været at udvikle undervisningsforløb til gymnasieelever i et partnerskab mellem virksomheder, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner. Forløbene er udviklet indenfor STEM- og sprogfag. 

Der er udviklet over 58 undervisningsforløb i samspil med 50 virksomheder og fem uddannelsesinstitutioner i projektet. Undervisningsforløbene er testet og gennemført af over 1650 STX- og HF-elever.

20 af projektets undervisningsforløb er blevet konceptualiseret, og publiceret i en ibog på Systime. Ibogen indeholder foruden de 20 undervisningsforløb også 12 undervisningsvideoer samt råd til den gode virksomhedskontakt og udviklingen af egne undervisningsforløb. 

Link til ibogen: Forside | Karrierelæring – en praktisk guide til gymnasielærere (systime.dk)

Ibogen er gratis og frit tilgængelig for alle.

Projektpartnerne 

STEM på Industrien - STX og HF i Industrien er ledet af Business Region MidtVest i samspil med Holstebro Gymnasium og HF og har fundet sted fra 2021 til 2023. Foruden Business Region MidtVest og Holstebro Gymnasium og HF består projektets partnerskab af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd, Business Skive, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC, Ikast-Brande Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Skive Gymnasium, Struer Gymnasium, Nørre Nissum HF og VUC samt AU Herning (BTECH), AU Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter, VIA University Collage, Erhvervsakademi Dania, Skive og Erhvervsakademi MidtVest.

Stine Lindbjerg Jespersen

Projektleder
Madmødet og STEM

+45 2936 6531

stine.jespersen@br-mv.dk