Industrien var på date med lokale gymnasielærere

23. november 2022

Lokale gymnasielærere mødtes med repræsentanter fra 11 Midt- og Vestjyske industri- og produktionsvirksomheder for at blive klogere på, hvordan de kan bruge dem i den daglige undervisning.

Business Region MidtVest står bag projektet STEM på industrien, som har til formål at synliggøre overfor gymnasie- og HF elever, hvilke gode karrieremuligheder der findes i de lokale industrivirksomheder. Et af redskaberne er at inddrage lærerne på gymnasier og ungdomsuddannelserne, så de fremover sætter yderligere fokus på at flytte undervisningen ud i virksomhederne.

Tirsdag d. 22. november havde Business Region MidtVest derfor inviteret gymnasie- og HF undervisere og uddannelsesledere fra syv midt- og vestjyske kommuner på besøg på konferencecentret Laugesens Have i Videbæk til date med 11 virksomheder og fire videregående uddannelsesinstitutioner.

Det højere formål med ’daten’ var at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder, som i mange år har kæmpet med rekruttering. Kort sagt skal eleverne gennem undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne få øjnene op for, hvor gode karrieremuligheder der er i Midt- og Vestjylland. 

”Det var en virkelig god dag, hvor mange broer blev bygget og mange så helt nye og spændende muligheder efter snakken mellem virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Der mærkes en kæmpe opbakning fra alle parter for at samarbejde om at løfte rekrutteringsudfordringerne her i Midt- og Vestjylland,” siger Pernille Maj Svendsen, projektleder hos Business Region MidtVest.

Unge skal møde professionelle aktører

Et af de deltagende gymnasier var Holstebro Gymnasium og HF. Her fortæller, Ane Charlotte Skou Sølvsten, netværkskoordinator på Holstebro Gymnasium og HF om baggrunden for deres deltagelse. 

”På Holstebro Gymnasium og HF er vi i gang med en proces, der helt generelt set skal lede frem til et mere kontinuerligt samarbejde med forskellige eksterne aktører, herunder virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Målet er, at alle elever på Holstebro Gymnasium og HF i løbet af deres uddannelsesforløb skal møde professionelle aktører i tilknytning til både korte oplevelser og længere undervisningsforløb, hvor det relationelle samarbejde spiller en konkret rolle. Karrierelæring er et vigtigt delmål i denne proces, ligesom anvendelsesorientering, variation af undervisning og ønsket om lokal forankring.

Deltagelsen i STEM PÅ INDUSTRIEN er et nøgleprojekt i sammenhængen. En række undervisere bidrager i projektet til at etablere samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket skaber afsæt for nye undervisningsforløb og inspirerende udveksling af viden. ”MØD INDUSTRIEN” er et nøglegreb i den proces, vi har sat i gang. Vi deltog i dagen med nysgerrighed og forventning om, at mødet med en række virksomheder kan hjælpe os i den videre proces i retning af et øget samarbejde med eksterne aktører. Vi håber på den vis, at vi kan udvide netværkslisten over konkrete samarbejdspartnere – det ville være helt ideelt – ikke mindst set i det større perspektiv,” forklarer Ane Charlotte Skou Sølvsten

Læs mere om STEM på Industrien her.

 

Fakta om dagen

De medvirkende virksomheder var:
Vestas Aircoil, Vento Energy Support, Landia, Actona, Biomar, Hydract, Kyocera Unimerco, Klimatorium, Arla Foods Ingredients, Formkon, Herning Vand.

De medvirkende uddannelser var:
Erhvervsakademi MidtVest, Dania Erhvervsakademi, AU Herning (BTECH og TECH), VIA University College.

De medvirkende gymnasieskoler var:
Herning Gymnasium, Herning HF og VUC, Herningsholm HTX og HHX, Holstebro Gymnasium og HF, Ikast-Brande Gymnasium, Nr. Nissum HF, Ringkøbing Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Uddannelsescenter Holstebro, Vestjysk Gymnasium Tarm, Det Kristne Gymnasium.

 

Om STEM på industrien

Målet med ’STEM på industrien’ er:

  • At, styrke STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og erhvervssprog i industrien
  • At introducere unge fra STX og HF til at tage uddannelser, der på sigt kan anvendes i industrien
  • At styrke elevernes kendskab til det lokale erhvervsområde.

Der bliver iværksat 58 forløb frem til udgangen af 2023.

Projektet er ledet af Business Region MidtVest.

Projektet er finansieret af Region Midtjylland, de deltagende partnere og lokale virksomheder.

Partnerne er bl.a.: Holstebro Gymnasium & HF, Business Region MidtVest, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC, Ikast-Brande Gymnasium, Nr. Nissum HF (VIA University College), Ringkøbing Gymnasium, Skive Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Aarhus Universitet i Herning BTECH, Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Business Skive, Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

 

Vil du vide mere om STEM på industrien, kontakt Stine på kontaktoplysningerne i boksen til højre.

Stine Lindbjerg Jespersen

Projektleder
Madmødet og STEM

+45 2936 6531

stine.jespersen@br-mv.dk