Skatteminister mødtes med syv midt- og vestjyske borgmestre

19. september 2023

De tre øvrige emner, som var til debat var; Ejendomsvurderingssystemet, Moms på indenrigsflyvninger og en fremtidig CO2 afgift på landbruget.

Det var Business Region MidtVest, som havde arrangeret mødet, og fungerende formand i Business Region MidtVest og borgmester i Herning Kommune Dorte West var efterfølgende glad for ministerbesøget.

”Vi har en række fælles udfordringer som kommuner her i Midt- og Vestjylland, derfor er møder som disse virkelig gode at samles om. Der sker noget helt andet, når vi kan sidde ansigt til ansigt med ministeren, fremfor at indsende den ene skriftlige høring efter den anden til politikerne på Christiansborg. Jeg hæfter mig særligt ved ministerens lydhørhed over for en evt. afskaffelse af momsen på indenrigsflyvninger, som bestemt vil kunne få en positiv indvirkning på, hvor attraktivt det er for flyselskaber at byde ind på indenrigsruter til og fra Midtjyllands Lufthavn,” siger Dorte West.

Alle syv borgmestre fra kommunerne i Business Region MidtVest deltog i mødet, og de mange fremmødte borgmestre gjorde indtryk på Jeppe Bruus.

”Vi havde en god drøftelse, og vi er jo alle optaget af at finde gode fælles løsninger, så vi kan fortsætte med at skabe flere arbejdspladser og ikke færre. Jeg er glad for at mødes i sådan et forum som dette, hvor jeg kommer tættere på borgmestrene og får et indblik i, hvilke budskaber de gerne vil videreformidle til os på Christiansborg. Jeg fik helt konkrete opgaver med hjem, som vi straks vil gå i gang med at kigge nærmere på,” siger Jeppe Bruus.

Han påpeger at især udfordringerne med moms på indenrigsflyvning er et emne, som han vil undersøge nærmere. Desuden var han lydhør for borgmestrenes bekymring for det nye ejendomsvurderingssystems påvirkning af kommunernes fleksible lokalplaner, som ministeren ikke havde været opmærksom på før.

Hvem skal betale CO2 afgift?

Borgmester i Lemvig Kommune Erik Flyvholm fremlagde en række punkter omkring en fremtidig CO2-afgift på landbruget, som han mente, at Jeppe Bruuns skulle have in mente, når en evt. afgift på landbruget skal laves.

”Virkeligheden er jo, at vi som business region har rigtig mange fødevareproducenter, og dermed kommer vores område til at lide ekstra under en kommende afgift, selvom det ikke er i vores område, at fødevarerne primært forbruges – det er i storbyerne. Min opfordring er, at der ikke kun lægges afgift på produktionsleddet, men også ude i køledisken, så vi fordeler afgiften, og i fællesskab når de klimamål, som er opsat. Vores lokale fødevareproducenter er klar på omstilling, og de er allerede gode på grøn energi. Vores største bekymring lige nu er, at hvis man går ind og beskatter produktionsdelen, så vil det påvirke vores landmænd hårdt og koste arbejdspladser,” forklarer Erik Flyvholm. 

Viden skal flyttes fra Midt- og Vestjylland til Christiansborg

Partnerskabschef hos Business Region MidtVest Nicolai Houmark Lauridsen glædede sig over, at Jeppe Bruus havde sat tid af i kalenderen til at drøfte nogle for området meget vigtige emner.

”Vi er en central del af Produktionsdanmark og virksomhederne her i Midt- og Vestjylland er vant til at omstille sig, men samtidig vil vi også gerne høres. Derfor har vi rakt ud til Jeppe Bruus, da vi mener, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde mellem organisationer som vores og ministerierne. Vi har en viden, som vi meget gerne deler med politikerne på Christiansborg, så de afgifter og regler de indfører, har rod i virkeligheden. Både Regeringen og vi har jo et fælles mål om at skabe et Danmark i bedre balance, og et erhvervsliv som kan udvikle sig positivt. Og her spiller rammebetingelserne på skatteområdet selvsagt en vigtig rolle,” påpeger Nicolai Houmark Lauridsen.