Robotter og droner skal passe de midt- og vestjyske marker i fremtiden

31. marts 2021

Robotterne er på vej ind på de midt- og vestjyske marker og på kutterne. Flere højteknologiske virksomheder i området står klar til at sælge de avancerede landbrugsmaskiner og undervandsdroner. Derfor inviterer Business Region MidtVest landmænd, fiskere og maskinstationsejere til demo og konference i Stauning Lufthavn under Madmødet 2021 fredag d. 28. maj.

Fredag d. 28. maj vil himlen være fyldt med droner over Stauning Lufthavn, og på de omkringliggende marker vil der suse avancerede robotter rundt og rydde ukrudt, sprøjte og slå græs. Formålet er at præsentere de lokale fødevareproducenter og virksomheder for fremtidens maskiner i marken. Det er Business Region MidtVest, der står bag konferencen, og leder Susanne Nors, glæder sig til at samle både landmænd, virksomheder og forskere til en inspirerende dag i Stauning Lufthavn.

”Der er enorme perspektiver i implementeringen af robotter og droner i fremtidens fødevareproduktion. Det kan hjælpe med en langt mere effektiv og præcis drift af markerne, og samtidig bliver produktionen mindre belastende for klimaet. At vi så samtidig har en lufthavn her i Stauning, som vi i samarbejde med er ved at udvikle til et teknologicenter specialiseret i droneflyvning, er jo med til at danne fundamentet for et erhvervseventyr her i Ringkøbing-Skjern Kommune,” påpeger Susanne Nors.

Et af de firmaer, som vil demonstrere deres maskiner, er Agrointelli. De producerer robotter, som landmænd kan sætte i marken i stedet for de gængse redskaber.

Direktør Ole Green fortæller:

”Robotter er ikke længere noget som kommer engang i fremtiden, de kører på marken i dag, og vi glæder os til at vise, hvordan de bringer værdi – både for den enkelte landmand og for vores miljø og samfundet."

Stauning Lufthavn som teknologicenter

At konferencen er lagt lige netop i Stauning Lufthavn, er bestemt ikke tilfældigt. For udover at være en traditionel lufthavn, så har man de seneste år specialiseret sig i at huse droneflyvninger.

”Robotter og droner vil blive en stor del af vores hverdag i fremtiden, og Stauning Lufthavn er indstillet på at blive et udviklingsområde for robotter og droner, og samtidig varetage det traditionelle virke som lokal lufthavn. Stauning ligger godt placeret i nærheden af Ringkøbing Fjord og Nordsøen, hvor der kan testes langtrækkende droner. Robotter på land kan i f.eks. lufthavne bruges til græsslåning, snerydning og baneinspektion. For blot at nævne nogle af de mest indlysende emner. Vi ser ind i en rivende udvikling, og Stauning Lufthavn satser på at blive hjemsted for denne udvikling ved at arbejde henimod et egentligt teknologicenter med plads til også at være en traditionel lufthavn,” fortæller John G. Christensen, bestyrelsesformand Stauning Lufthavn.

Hvad kan en landmand bruge droner til?

Mange vil nok undre sig over, hvad en landmand kan bruge en drone til, der hænger 100 meter over markerne? Men svaret er ganske simpelt, hvis man spørger Michael Thorsen, CEO hos Integra Aviation, der producerer de droner, som landmændene fremover skal bruge i deres daglige arbejde på gården.

”Droner og robotter vil være fremtidens landbrugsmaskiner, så landmanden kan bruge tiden på at fokusere på at skabe kvalitetsprodukter. Droner og robotter vil løse mange af landmandens problemer med forurening og tilsyn, da disse kan behandle store mængder af data hurtigt, og f.eks. gøde, bruge ukrudtsmidler og lignende mere præcist end i dag. I fremtiden vil landmanden og hele fødevareindustrien skulle behandle langt flere data indsamlet via droner og robotter. Dette inkluderer også restauranter, hvor vi allerede nu kan se, at de første restauranter anvender robotter, ligesom de første take-away restauranter bruger droner i udbringning af bestillingerne. Vi har kun set starten på den næste industrielle revolution, hvor droner og robotter vil automatisere mange opgaver, som i dag bliver løst manuelt,” forklarer Michael Thorsen.

Finder fiskene til fiskeren

Det er dog ikke kun på land, at områdets fødevareproducenter kan få gavn af robotteknologi. Også fiskerne skal åbne øjnene for de nye teknologier. Hos Danmarks Teknologiske Institut har Erhvervs-ph.d. Jesper Haahr Christensen, arbejdet med et undervandskamera, som kan undersøge hvor fiskene befinder sig i havet, og det er selvsagt en temmelig stor fordel for fiskeren at vide. Det bliver også præsenteret på konferencen.

Konferencen ’Robotter til vands, lands og i luften’ er en del af Madmødet 2021, der er en tværkommunal fødevarefestival, der skal skabe værdi for områdets fødevarevirksomheder, og skabe øget opmærksomhed på de midt- og vestjyske fødevarer. Alle Madmødets events kan ses på Madmødet.dk.

Tilmelding til konferencen kan ske ved at sende en mail til info@madmodet.dk eller tilmelde sig via www.madmodet.dk Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig.

Fakta:

Konferencen: Robotter til vands, lands og i luften

Afholdes i Stauning Lufthavn 28. maj fra. Kl. 13-17.

Målgruppe: Landmænd, fiskere, maskinstationsejere, virksomheder inden for IT og softwareudvikling.

Oplægsholdere: Ole Green, CEO Agro Intelli. AgroRobottiFleet med robotten AgroRobotti

Michael Thorsen, CEO Integra. Droner

Jesper Haahr Christensen, Erhvervs-ph.d DTU. Undervandsværktøj

Thomas Nitschke, Faglig leder Datadreven forretningsudvikling, Teknologisk Institut. Robotter i luften

René Gislum, Lektor, Institut for Agroøkologi – Afgrødesundhed. Fremtidens planteavl

John G. Christensen, Bestyrelsesformand Stauning Lufthavn

Jakob Lave, Direktør i Future Farming SEGES

Susanne Nors, Leder Business Region MidtVest

Fakta om Madmødet 2021

Madmødet 2021 afholdes 27. – 30. maj 2021.

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem de syv kommuner Skive, Holstebro, Struer, Lemvig, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast Brande. Visionen er, at kommunerne gennem fælles handlinger og aktiviteter vil opnå større gennemslagskraft i arbejdet for vækst, beskæftigelse og bosætning

Business Region MidtVest er arrangør af Madmødet i tæt samarbejde med en lang række lokale fødevareproducenter og -producenter, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, storkøkkener og restauranter

Yderligere oplysninger kontakt:

Susanne Nors, leder Business Region MidtVest. Tel. 2517 4089