Politikere skal blive klogere på fødevareproduktion langs fjorde og vandløb

07. maj 2024

Fredag den 17. maj skydes Madmødet i gang med en politisk inspirationsdag på Hotel Strandtangen i Skive, der ligger direkte ned til Limfjorden, som bl.a. er udgangspunktet for dagen.

Her samles lokal-, regions-, folketings- og EU-politikere, som arbejder med klima, miljø og fødevarer, samt embedsfolk og repræsentanter fra landbrugs- og miljøorganisationer, og de vil i løbet af dagen blive præsenteret for, hvordan der i fremtiden kan skabes bæredygtige landskaber, og hvordan man kan udvikle nye bæredygtige værdikæder for produktion i fjordlandskaber.

”Deltagerne vil blive præsenteret for løsninger, der viser, hvordan der kan produceres fødevarer i nærheden af fjorde og vandløb til gavn for klima og miljø, samtidig med at det gavner både producentens og forarbejdningsvirksomhedens økonomi samt styrker lokalsamfundet. Dagen er en del af Madmødet 2024, hvor formålet bl.a. er at sætte fokus på aktuelle emner og nye innovative løsninger inden for fødevareproduktion. Her er nye løsninger for dyrkning af fødevarer i nærhed af fjorde og vandløb aktuelle at drøfte,” siger Nicolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef hos Business Region MidtVest, der er arrangør af Madmødet 2024.

Spiseligt græs

Løsningerne, der vil blive præsenteret for deltagerne, er udarbejdet af Klimafonden Skive, der i de seneste to år har arbejdet på et projekt, hvor man arbejder for at skabe den næste generation af industri- og forretningssymbioser, der skal fungere regenerativt til fordel for de landskaber, der forsyner symbioserne med råvarer. Fondens arbejde her tager udgangspunkt i græsdyrkning og kaskadeudnyttelse i hele værdikæden. Samtidig arbejdes der med en fremtidssikring af de myndighedsbetingede vilkår for en bæredygtig innovation af hele værdikæden.

”Det handler om at udnytte industri- og forretningssymbiosernes samspil med landskabet til at skabe flere lokalt bæredygtige forretningsløsninger. Og her har vi set på, hvordan produktion af græs kan gavne flere værdikæder. Den viden vil vi selvfølgelig gerne have ud at leve, så landmændene beslutter sig for at omlægge til græs, raffinaderierne køber græsset af landmanden, og forarbejdningsvirksomheder som mejerier modtager græsproteinet. Men vigtigst af alt, så skal politikerne kende til mulighederne, så de kan beslutte de rigtige rammevilkår, som kan støtte en omlægning, så det bliver både miljømæssig og økonomisk bæredygtigt for alle parter,” forklarer Anne-Mette S. Langvad, direktør i Klimafonden Skive.

Afsættet er lokalt, sigtet globalt

Man anslår at op mod 15.000 hektar landbrugsjord skal omlægges hurtigst muligt for at undgå yderligere negativ miljøpåvirkning af Danmarks indre fjorde og vandløb, og behovet er akut i hele Danmark. Selvom Klimafonden Skives arbejde har taget udgangspunkt i Limfjorden, så kan deres resultater med fordel spredes ud til resten af Danmark og sågar verden.

”Har man fulgt bare en smule med i medierne i de seneste år, så ved man, at vi har store udfordringer med iltsvind i de indre farvande, fjorde og vandløb, og derfor skal fødevareproduktionen i de områder omlægges, så der i fremtiden kan produceres fødevarer uden omkostninger for vandkvalitet og livet i havet. Problemet er desværre også aktuelt her i Midt- og Vestjylland i områderne omkring Limfjorden, Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Skjern Enge,” påpeger Anne-Mette S. Langvad.

Foruden Anne-Mette S. Langvads oplæg om det regenerative produktionslandskab vil der komme oplæg fra Michael Bisgård, økologisk landmand fra Hagens Mølle, der fortæller om sine bevæggrunde for at omlægge produktionen til proteingræs. Vagn Hundebøll, CEO Biorefinery A/S / Senior Director DLG Group, repræsenterer de virksomheder, som kan bearbejde græsset til proteiner og efterfølgende levere pulp til energiproduktion. Til sidst vil Poul Pedersen, tidligere CEO Thise Mejeri, fortælle om udnyttelse af græsproteiner i nye mejeriprodukter.

Man kommer altså omkring hele værdikæden fra jord til bord i en fødevareproduktion, der skaber værdi for klima, miljø, producent, industri, forbruger og lokalsamfundet.

Se hele programmet på https://www.madmodet.dk/program-2024/

Fakta:

Politisk Inspirationsdag i Madmødet 2024

Dato: 17. maj 2024 kl. 12.00 - 16.00 på Hotel Strandtangen i Skive   

Oplæg fra:

Anne-Mette S. Langvad, direktør i Klimafonden Skive. Det regenerative produktionslandskab

Michael Bisgård, økologisk landmand Hagens Mølle. Står overfor at omlægge produktionen til proteingræs

Vagn Hundebøll, CEO Biorefinery A/S / Senior Director DLG Group. Bearbejder græsset til proteiner og leverer pulp til energiproduktion

Poul Pedersen, tidl. CEO Thise Mejeri / næstformand i Klimafonden Skive. Om udnyttelse af græsproteiner i nye mejeriprodukter.

Temadagen er relevant for kommunalpolitikere, landspolitikere og EU-politikere, der arbejder med miljø, klima og forsyningssikkerhed af energi og fødevarer. Dagen er også relevant for ansatte i kommuner, organisationer, styrelser og råd.

Er du interesseret i at deltage, så send en mail til info@madmodet.dk

Madmødet er Midt- og Vestjyllands store fødevarefejring, der samler alle dem der spiser, dem der høster, dem der fisker, dem der tilbereder og dem der bestemmer. Folket, producenten, kokken og politikeren.

Madmødet afholdes i dagene 20. – 26. maj 2024 med Politisk Inspirationsdag som kickstart d. 17. maj

Madmødet er samlet omkring en lang række events ude hos producenterne, hos fiskerne, i naturen, på restauranterne og på kulturinstitutionerne i de 7 midt- og vestjyske kommuner, der udgør Business Region MidtVest.

Business Region MidtVest er: Struer Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune og Skive Kommune

Yderligere oplysninger kontakt:

Stine Lindbjerg Jespersen, Projektleder Madmødet, Tlf. 29 36 65 31 / Mail: stine.jespersen@br-mv.dk