Ny strategi og årsrapport godkendt

27. april 2023

På årets generalforsamling vedtog medlemmerne af Business Region MidtVest foreningens strategi for 2023-2025 samt årsrapporten 2022

Business Region MidtVest Strategipapir 2023-2025

Strategipapir 2022   strategipapir 2022 part 2

 

Business Region MidtVest Årsrapport 2022

årsrapport 2022