Midt- og vestjyske borgmestre delte viden ud til ministerier i København

07. marts 2024

Derfor tog kommunernes borgmestre og kommunaldirektører i samlet flok til København for at mødes med Klima-, energi-og forsyningsministeriet. Turen involverede også en tur til Uddannelses- og forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, da borgmestrene ønskede at give midt- og vestjydernes syn på, hvordan vi fremover skal løse en lang række udfordringer, og hvordan området kan spille ind med de klare, iboende potentialer, der eksisterer.

”Vores syv kommuner er yderst relevante at lytte til, da vi samlet set er det område i Danmark, der i dag producerer mest vedvarende energi. Og der er langt ned til andenpladsen. Vi huser 6 pct. af den danske befolkning, men leverede i 2023 hele 27,1 pct. af landets samlede grønne strøm. Det er en unik position. Og den position skal vi drage fordel af, så der kan skabes yderligere udvikling, vækst og arbejdspladser lokalt. Der er flere store PtX-anlæg i gang, og vi er et forgangsområde hvad angår produktion af grøn strøm til lands og til vands samt at have et stærkt fokus på grøn erhvervsudvikling. Så derfor er det relevant, at vi er helt tæt på de ministerier og styrelser, som sætter retningen og rammerne for fremtidens energiproduktion. Vores område er trods alt rygraden af den grønne banan i Danmark,” forklarer Dorte West borgmester i Herning Kommune og formand for Business Region MidtVest om baggrunden for besøgene.

Bestyrelsen i BRMV havde en række fælles budskaber, som skulle præsenteres i København. De konkrete udfordringer blev italesat med konkrete ønsker, potentialer og input fra områdets borgmestre og kommunaldirektører. Budskaberne afspejles i de strategiske pejlemærker, der arbejdes på i fællesskab i BRMV.

Brintinfrastrukturen skal til Midt- og Vestjylland

”I Midt- og Vestjylland er budskabet klart, at vi vil være medvirkende til at realisere Danmarks ambitioner for videreforædling af energien gennem Power-to-X. Man kan ikke komme udenom vores region, når de politiske og administrative lag skal drøfte den strategiske placering af linjeføringen og det underliggende brintnet. Vi ønsker ikke kun at være en stikkontakt til Danmark og resten af Europa. Vi ønsker at udbygge mere VE, og med et stort vidensniveau vil nye muligheder inden for uddannelse og forskning føre med. Derfor var der fokus på at drøfte, hvornår vi kan forvente at få en afklaring om linjeføringens placering, hvornår infrastrukturen forventes at blive sat i drift, og hvordan gildet skal finansieres,” siger Nikolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef i Business Region MidtVest. 

”Som område ønsker vi at udbygge mere vedvarende energi, og Power-to-X produktion kan være med til at sikre arbejdspladser og lokal udvikling. Og vi står allerede på et solidt fundament, idet Midt- og Vestjylland leverer en stor portion af den grønne strøm, der er afgørende for denne nye erhvervssatsning. En vigtig forudsætning for at det kan blive en realitet, er, at den kommende brintforbindelse til Tyskland etableres i vores område – og ikke mindst at distributionsnettet følger naturligt med. Vi har mange store virksomheder, der står i kø for at kaste sig ud i lokale VE-eventyrer i tæt samarbejde med kommunerne i området,” siger H.C. Østerby borgmester i Holstebro Kommune.

Der skal mere til

Hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at komme i mål med målsætningerne om at firdoble produktionen af grøn strøm, har det afgørende betydning, at de kommuner, der i dag trækker læsset, fortsætter også i fremtiden. Det vil Midt- og Vestjylland gerne, men der mangler den økonomiske gulerod for kommuner og lokalsamfund.

Her spørger man sig selv, hvorfor skal de skal gå forrest, hvis de ikke får mere ud af det end grøn strøm, som man i forvejen har rigeligt af? BRMV fremførte konkrete input til mulige incitamenter, der kan styrke de lokale gevinster. Bl.a. et udviklingsbidrag på op til 4 øre pr KWh, der bliver produceret. Det vil muliggøre yderligere erhvervs- og velfærdsudvikling i områder, der i forvejen er presset. Ydermere blev tilførsel af flere midler til Grøn Pulje-ordningen drøftet, muligheden for at beholde skatteindtægterne lokalt i den enkelte kommune ved opstillede anlæg og meget andet.

Med regeringens nye plan om etablering af energiparker, hvoraf de ni er udpeget i Midt- og Vestjylland, vil der komme et stort ansøgningspres. De mange projekter der ansøges, skal sagsbehandles lokalt af den enkelte kommune. Det er meget forskelligt, hvor mange ressourcer den enkelte kommune kan allokere til opgaven uden, at det ikke kan mærkes andre steder i det almindelige myndighedsarbejde. Det er ikke optimalt.

"Der skal mere til, hvis interessen for at forblive frontløbere skal være intakt. Lige nu er der relativt få greb, der tilbydes som en økonomisk gulerod for både kommune og lokalsamfund. Der skal generelt mere til. Sagsbehandlingen af energiprojekter kræver enorme mængder af ressourcer for den enkelte kommune. Og økonomien følger ikke tilstrækkelig med til at kunne varetage opgaven. Det er ikke gratis for kommunerne at varetage denne centrale del af opgaven, hvorfor de økonomiske gevinster er en forudsætning for at kunne levere et produkt i det hele taget. Det er vores primære budskab. Og der er mange værktøjer, der kan tages i brug,” påpeger Marianne Bredal Nielsen borgmester i Struer Kommune. 

Elnettet skal kunne følge med  

Når nye industrier vokser frem, så opstår oftest andre udfordringer, og derfor har borgmestrene et ønske om en udbygning af elnettet i Midt- og Vestjylland. Den hastige udvikling inden for udbygningen af vedvarende energikilder og den stigende bevidsthed om behovet for at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer har ført til et øget fokus på nødvendigheden af at udbygge det danske elnet. Hvis ikke det sker, får store dele af landet udfordringer inden for en kommende årrække.

”Der er behov for en markant udbygning af eltransmissionssystemet i de kommende årtier, hvis nettet skal kunne håndtere den store produktion fra de vedvarende energikilder. Og med planerne om udbygning af flere energiprojekter i vores region i form af vindenergi og solenergi til lands og til vands, PtX, brint mv., skal den del af landet også styrkes yderligere. Vi er bevidste om, at der er andre områder i Danmark, som står for skud før os, men os skal man ikke glemme pga. vores position, hvad angår den grønne udvikling,” fastslår Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Under turen til København fik bestyrelsen også mulighed for at drøfte en række andre problemstillinger, bl.a. tiltrækning af international arbejdskraft, kandidatreformen, udflytningsaftalen af uddannelser i Danmark mfl.

Partnerskabschef i Business Region MidtVest, Nicolai Houmark Lauridsen udtaler:

”Midt- og Vestjylland er epicenter for grøn energi i Danmark. Men vi er meget mere og kan meget mere end det. Uddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er også nøgleområder i foreningens arbejde idet vi som samlet område ønsker at styrke Midt- og Vestjyllands samlede konkurrencekraft endnu mere. Derfor tager vi os også tiden til de vigtige samtaler, hvor vi med fælles front videregiver klare budskaber, hvad end det handler om grøn energi, uddannelsesdagsordenen eller arbejdskraft,”

 

Fakta:

BRMV er den største bidragsyder til Danmarks samlede produktion af grøn energi 

BRMV huser 6 pct. af den danske befolkning, men leverede i 2023 samtidig 27,1 pct. af landets samlede grønne strøm

BRMV har en elproduktion pr. areal på 656 MWh/km2, hvor landsgennemsnittet i 2023 lå på 324,5

I BRMV blev der i 2023 produceret 3.779.415 MWh fra vindmøller og solceller, der svarer til mere end 900.000 husstandes forbrug 

Med 9 ud af regeringens 32 udpegede områder for kommende energiparker er BRMV massivt repræsenteret i fremtidens udvikling af VE i form af landbaserede vindmøller og solceller.

Business Region MidtVest er en samlet forening, der dækker kommunerne Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Lemvig.

 

Yderligere oplysninger kontakt:

Nicolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef Business Region MidtVest Tlf. 29 31 26 67.