Midt- og Vestjylland ligger i top over fordeling af midler fra Bredbåndspuljen 2022

20. december 2022

I 2022 modtager midt- og vestjyske projekter over 50 mio kr fra Bredbåndspuljen, som har til formål at bistå med at få en god bredbåndsdækning i de lokalområder, hvor der ikke er udsigt til, at markedet sørger for det.

Den 26. oktober 2022 udløb ansøgningsfristen til Bredbåndspuljens almindelige ordning for tilskud til etablering af bredbånd til enkeltstående adresser. I denne ordning indgår adressen (virksomheder, boliger, sommerhuse og blandet) partnerskab med en bredbåndsudbyder og ansøger og tilskud.

Enkeltstående adresser er defineret som tilskudsberettigede adresser, hvor afstanden i fugleflugtslinje er mere end 500 meter til nærmeste tilskudsberettigede adresse – og mere end 200 meter til nærmeste adresse, der allerede har adgang til bredbånd med hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Begge krav skal være opfyldt. I modsætning til adresser, der er omfattet af Bredbåndspuljens almindelige ordning, kan adresser under den særlige ordning for enkeltstående adresser søge om tilskud uden at slå sig sammen med andre adresser.

I alt lever 178 ansøgninger nationalt op til betingelserne og dermed kvalificerer sig til tilskud. De 178 ansøgninger fordeler sig på i alt 40 kommuner. Det største projekt har 146 adresser og er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der uddeles i alt 95.987.117,36 kr. af årets pulje, hvoraf der succesfuldt er ansøgt midler hjem til 1.306 adresser i Midt- og Vestjylland med i alt 50.472.565 kr. i tilskud. Det betyder at ca. halvdelen af denne samlede nationale pulje for enkeltstående adresser tildeles etableringer i Midt- og Vestjylland.

 

Bredbåndspuljen