Madmødet har synliggjort Midt- og Vestjyske fødevarer

30. juli 2021

Madmødet, Midt- og Vestjyllands store fejring af områdets lokale fødevarer, er vel overstået. Med mere end 80 arrangementer fordelt rundt i de syv kommuner, der udgør Business Region MidtVest, blev der i dagene 27.-30. maj rig mulighed for at smage og diskutere, hvad der produceres, hvordan og hvorfor?

”Madmødet er en udløber af en indsats, som vi igangsatte for 5 år siden, hvor vi samlede en række lokale organisationer og fødevarevirksomheder med det mål, at få dem til at arbejde sammen til gavn for hele vores område. Undervejs forslog de, at vi skulle lave en fælles fejring, og på den måde synliggøre hvilke åbenlyse kvaliteter, vi har her i landsdelen. Så derfor har vi afholdt Madmødet 2021,” forklarer Susanne Nors, Leder af Business Region MidtVest.

Foruden målet om at synliggøre de mange kvaliteter ved fødevareerhvervet, så handlede Madmødet også om at bringe mennesker sammen i et møde om maden.

”Vi tror på, at ved at sætte de rigtige mennesker sammen, så kan vi skabe yderligere erhvervsudvikling, og på den måde gøre Midt- og Vestjylland rigere i form af nye forretningsområder og skabelse af nye arbejdspladser. Derfor har vi sat forbrugere sammen med producenter, producenter sammen med andre producenter, og givet både lokal-, folketings- og EU-politikere, mulighed for at mødes med fødevareproducenter her i området, og jeg kan se på de tilbagemeldinger, jeg allerede har fået, at den øvelse er lykkes,” fastslår Susanne Nors.

Vi skal selv indse, hvad vi kan

Selvom der var besøg af både politikere, virksomhedsejere, journalister og madanmeldere fra hele Danmark, så var det primære mål at samle borgerne, politikerne og virksomhederne i de syv kommuner. Skives borgmester og formand for Business Region MidtVest Peder Chr. Kirkegaard var en af de mange deltagere i Madmødet.

”Vi har selv en rigtig god forståelse for de mange højkvalitets produkter, som vi producerer her i Midt- og Vestjylland, og de muligheder, som det giver os. Det gælder både os politikere, borgerne og producenterne selv. Madmødet har været med til at bekræfte, at vi producerer kvalitets fødevarer her i Midt - og Vestjylland. Så vi kan med stolthed gå ud i resten af Danmark og derefter ud i verden, og fortælle vores historier fra verdens bedste fødevareland. Et godt eksempel er fiskeriet. Der er ikke mange andre steder i verden, hvor man lander så høj kvalitet af spisefisk, fanget skånsomt og med et utrolig lavt klimaaftryk, som vi gør her på Vestkysten. Eller som eksemplet med mælkeproducent Esper Agger, som vi besøgte under Madmødet , han producerer mælk med et af de laveste C02 aftryk i verden pr. produceret liter mælk. Vi har en rigtig god fortælling, som vi skal have bredt meget bedre ud, men første skridt har været Madmødet, og så bygger vi videre derfra,” fortæller Peder Chr. Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune og formand for Business Region MidtVest.

Under Madmødet deltog mere end 100 lokale fødevarevirksomheder og producenter i samarbejdet om de mange aktiviteter, der var målrettet borgere og andre virksomheder. Desuden deltog borgmestre og lokalpolitikere fra de syv kommuner i en række events og debatter. Søren Gade (V) repræsenterede EU, og fra Folketinget var René Christensen, formand for Fødevare- og Miljøudvalget, med på rundtur i Fødevareland.

”Det var en super oplevelse at være rundt i det Midt- og Vestjyske fødevareerhverv, det er sjældent, at jeg oplever en så positiv lyst til af flytte sig, samt tro på fremtiden. Der ligger store muligheder for at udvikle fødevareerhvervet i de syv kommuner, ingen tvivl om det,” siger René Christensen (DF) formand for Folketingets Fødevare- og Miljøudvalg.

Også Søren Gade var efterfølgende tilfreds med at have fået en dybere indsigt i de Midt- og Vestjyske fødevareproducenters hverdag.

”Jeg er utrolig glad for at være inviteret med til Madmødet, og det at komme helt tæt på bl.a. fiskerne i Thyborøn. At høre fra deres mund, hvad de har af udfordringer i forhold til deres erhverv, giver mig en indsigt, som jeg kan bruge i mit politiske arbejde i EU. Midt- og Vestjyllands fødevareproduktion har nogle helt særlige fordele, som er oplagte at udvikle på, der ligger guld i jorden og havet,” siger Søren Gade.

Ikke en snakkeklub – der skal handles

Det var vigtigt for arrangørerne bag Madmødet, at det ikke bare blev fire dages snakkeklub og en runde med gratis smagsprøver, så derfor samles de vigtigste konklusioner nu op, og skal danne grundlaget for den videre erhvervsudvikling i Business Region MidtVest.

”Vi har fået kickstartet nogle meget væsentlige områder under Madmødet. Det gælder blandt andet opgaven om at tiltrække nye uddannelser indenfor fødevareerhvervet til området, hvordan vi med ny teknologi kan skabe en mere bæredygtig landbrugsproduktion både økonomisk og klimamæssigt, og så vil det være naturligt at kigge på, om vi skal få skabt en fælles fortælling om de utrolig mange lækre fødevarer, der bliver produceret her i Midt- og Vestjylland. Jeg er sikker på, at det alene vil kunne tiltrække endnu flere turister,” siger Susanne Nors.

Om Business Region MidtVest vil gøre Madmødet til en fast tradition er endnu ikke afgjort.

”Nu skal vi have evalueret hele forløbet, og så må vi vurdere, om vi synes, at det har givet nok værdi til, at vi vil gøre Madmødet til en fast tradition,” påpeger Peder Chr. Kirkegaard.

Alex Højrup Munch, CEO Stauning Whisky holdt oplæg under Madmødet på konferencen 'Hvordan brander vi fremtidens lokale fødevarer?'