Lokale studenter skal gøre karriere i Midt- og Vestjyske industrivirksomheder

12. oktober 2021

Et nyt projekt er netop skudt i gang under navnet ’STEM på Industrien’. Målet er at unge midt- og vestjyder bliver i området for at uddanne sig til industrien eller kan se værdien i at komme tilbage efter endt uddannelse, og gøre karriere i en af de mange spændende industrivirksomheder i Midt- og Vestjylland.

’STEM på Industrien’ drives af Business Region MidtVest, der er en sammenslutning af de 7 kommuner, Herning, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer, Ikast-Brande og Lemvig. Projektleder Pernille Maj Svendsen er ikke i tvivl om, at vejen til succes ligger i partnerskaberne mellem lokale virksomheder og de lokale gymnasier og HF.

”Projektet hjælper gymnasier og HF med at indgå i partnerskaber med lokale virksomheder. Lærerne kobler undervisningen med cases, øvelser og opgaver i virksomhederne. Virksomhederne får til gengæld muligheden for at fortælle om deres virksomhed, og de karrieremuligheder de kan tilbyde de unge. På den her måde gør vi teorien fra naturfagene anvendelsesorienteret og praksisnær, og får mulighed for at vise de mange forskellige jobprofiler, der ligger i industrien. Den gamle frase om, ’Hvad skal jeg bruge det til?’ får pludselig et meget virkelighedsnært svar for eleverne,” forklarer Pernille Maj Svendsen.

Det første sted, hvor de tager hul på projektet, er på Holstebro Gymnasium & HF, som har lavet en aftale med TVIS Køkkener.

”Vi vil gerne tættere på lokalsamfundet og være til stede. Vi har som en stor virksomhed en forpligtelse over for uddannelser og samfundet. Vi vil gerne invitere indenfor, og forhåbentlig er der nogle af de unge, som vil tænke, ”Gad vide om ikke der er et interessant job til mig hos TMK”. Vi skal jo løbende bruge medarbejdere og gode ambassadører, der kan fortælle om mulighederne,” fortæller René Bitsch, HR-manager hos TVIS Køkkener.  

Hos Holstebro Gymnasium og HF er man også glad for det nye projekt.
”Jeg synes det er vigtigt at vores elever kommer ud og bliver præsenteret for virkelige problemstillinger, og også får en ide om at de kan være med til at forme fremtidens Danmark og gøre en forskel i deres lokalområde. I fagets lærebøger er der meget fokus på Christiansborg politik, og de store virksomheder som Novo Nordisk, så besøget hos TVIS Køkkener bruger jeg til at vise dem mulighederne lige uden for døren,” siger Jane Birgitte Nielsen, lærer på Holstebro Gymnasium & HF.

Gymnasieeleverne skal på besøg d. 8. oktober hos TVIS Køkkener, og her får de en grundig indsigt i, hvilke jobfunktioner, der findes i en køkkenvirksomhed. Karrieremulighederne er store, da her er ansat en række medarbejdere med vidt forskellige uddannelser bag sig som f.eks. arkitekter, designere, programmører, økonomer, ingeniører, webdesignere, marketingkonsulenter, snedkere, industriteknikere, m.fl.

Susanne Nors, leder af Business Region MidtVest, ser en stor styrke i det nye projekt.

”Det er jo på ingen måde en ny dagsorden, vi her sætter fokus på. Manglen på kvalificeret arbejdskraft har været et problem i vores område gennem flere år, men vi tror på at samarbejdet mellem meget motiverede virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan skabe en effekt. Erfaringen viser, at de unge på gymnasierne desværre har en meget lille viden om, hvilke fantastiske karrieremuligheder, der findes nærmest lige udenfor døren i de midt- og vestjyske industrivirksomheder. Et af hovedbudskaberne er, at der i industrivirksomhederne er brug for veluddannede inden for økonomi, markedsføring, design og ledelse,” siger Susanne Nors. Hun tilføjer, at der heldigvis er en tendens til at midt- og vestjyderne vender hjem for at slå sig ned og stifte familie i vante rammer, efter at have været andre steder for at tage en videregående uddannelse. Men det er afgørende, at der er gode og interessante jobs at vende tilbage til.

 

FAKTA:

’STEM på Industrien’ er netop skudt i gang med de første undervisningsforløb.

Der bliver iværksat 58 forløb frem til udgangen af 2023.

Projektet er ledet af Business Region MidtVest.

Projektet er finansieret af Region Midtjylland, de deltagende partnere og lokale virksomheder.

Partnerne er bl.a.: Holstebro Gymnasium & HF, Business Region MidtVest, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC, Ikast-Brande Gymnasium, Nr. Nissum HF (VIA University College), Ringkøbing Gymnasium, Skive Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Aarhus Universitet i Herning BTECH, Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Business Skive, Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Målet med ’STEM på industrien’ er:

  • At, styrke STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og erhvervs-sprog i industrien
  • At introducere unge fra STX og HF til at tage uddannelser, der på sigt kan anvendes i industrien
  • At styrke elevernes kendskab til det lokale erhvervsområde.

 

Yderligere oplysninger kontakt:

Pernille Maj Svendsen, Projektleder for ”STEM på industrien - STX og HF i industrien”

Business Region MidtVest. Tlf.: 20618295. Mail: pernille.svendsen@br-mv.dk