Læserbrev: Ikke nok med sol- og vindenergi på land - husk brintrøret

13. november 2023

Af Nicolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef Business Region MidtVest, Herning

Det netop fremlagte udspil fra regeringen om bedre muligheder for etablering af energiparker med sol- og vindenergi er et bud på mere vedvarende energi, og er fint for de kommuner, hvor det passer ind i deres strategi for området. Vi skal nok fortsætte med vores markante bidrag til den grønne energiproduktion - og vi gør allerede meget i det midt- og vestjyske.

Men i euforien over, at have opjusteret mulighederne for mere vind- og solenergi til lands, så må regeringen ikke glemme at få de sidste detaljer på plads i arbejdet for at få etableret den lovede brintforbindelse til Tyskland. Og den sidste brik er en ikke uvæsentlig detalje - nemlig finansiering af en eventuel kommende brint-infrastruktur her fra vores del af Danmark og ned gennem Jylland til Tyskland.

Vi opfordrer derfor regeringen til at sætte tempo på oprettelsen af rammevilkår i forhold til finansiering af den kommende rørbundne brintinfrastruktur.

Her i kommunerne har vi gjort vores arbejde, og flere projekter står og tripper for at komme videre. I Midt- og Vestjylland er vi Danmarks grønne energicenter, da kommuner som Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern ligger i top fem over danske kommuner, som producerer mest grøn strøm til danskerne. I dag kommer den grønne energi primært fra vindmøller, men de første store skridt er allerede taget til for eksempel udvikling af fremtidens brintanlæg og ammoniakanlæg. Det sker blandt andet i Holstebro, hvor det lokale firma Skovgaard Energy i partnerskab med Ørsted vil investere et milliardbeløb i et storskala brintanlæg ved Holstebro, som over tid kan blive et af verdens største. Samme firma har netop åbnet verdens første dynamiske ammoniak-anlæg beliggende i Ramme ved Lemvig. Anlægget har Skovgård Energy udviklet og bygget i samarbejde med Topsoe og Vestas - og med støtte fra EUDP.

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes på projektet Megaton. Her samarbejder GreenGo Energy med Ringkøbing-Skjern Kommune om at udvikle en grøn energipark baseret på 4GW vedvarende hybrid sol- og vindenergi. Den samlede investering i Megaton-projektet ventes at blive omkring 60 milliarder kroner - eller mere end prisen for to Storebæltsbroer. Der forventes skabt 300-500 permanente arbejdspladser i forbindelse med energiparken, den tilknyttede produktion af vedvarende energi og i de afledte virksomheder. Produktionen vil der foruden skabe en del overskudsvarme, som vil blive udnyttet til fjernvarme.

Bevæger vi os sydpå i vores region til Brande, så er Siemens Gamesa i fuld gang med at udvikle en teknologi, hvor de gigantiske havvindmølleparker ved for eksempel den nye energiø kan omdanne strømmen til grønne brændstoffer i form af brint. Et sådan elektrolyseanlæg kan fremover forsyne landets fly, busser, lastbiler og biler med grønt brændstof.

Ved gennemførslen af større energiomstillinger, som dem vi ser ind i på henholdsvis vind og brint, så skal der tages politisk styring, så vi sikrer at den grønne omstilling kan lykkes inden for en overskuelig årrække.

Opfordringen her fra Midt- og Vestjylland er, at regeringen bør se investeringen i brintrøret i et strategisk lys med udsigt til velstand og velfærd frem for at være styret af overvejelser om kortsigtet økonomisk effektivitet, og hvor meget det koster her og nu. Og så må de bide til bolle og være medspillere på at sikre de nødvendige investeringer på området, det gælder i høj grad i forhold til udbygningen af brintrøret til Tyskland. Så kan vi sammen sætte turbo på produktionen af grøn energi.

 

Læserbrevet er bl.a. bragt i Dagbladet Holstebro-Struer