Kortlægning af fremtidens brint-eventyr i Midt- og Vestjylland

15. april 2024

Fredag den 5. april præsenterede Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den politiske aftale ”Økonomiske rammevilkår for brintinfrastruktur”. Og på den baggrund er Energinet klar til at eksekvere på et af punkterne i aftalen, nemlig en kortlægning af hvilke virksomheder og projekter, som vil gøre brug af en kommende brintforbindelse.

Energinet har derfor udsendt et spørgeskema til blandt andet de selskaber, som har planer om at producere eller aftage brint i Danmark. Der er behov for at blive klogere på aktørernes projekter: Hvor ligger de, hvor meget vil de bruge infrastrukturen, og hvornår er de klar?

Svarene skal bruges til kommende politiske drøftelser og beslutninger om brintinfrastruktur i Jylland og over den tyske grænse (Jysk brintbackbone). I Tyskland vil Gasunie Deutschland bygge infrastrukturen op mod Danmark.

Nicolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef Business Region MidtVest:

 ”Jeg håber, at alle virksomheder der allerede er i gang med konkrete projekter eller som blot er i gang med de indledende tanker om at benytte brintinfrastrukturen, giver sig til kende og indsender deres bidrag til Energinets undersøgelse. Det er klart, at jo mere aktivitet, vi kan vise her i området, jo større er mulighederne for at udbygningen af brintinfrastrukturen placeres i Midt- og Vestjylland og inden for den rigtige tidshorisont. Derfor skal disse aktører gøre deres behov op, så Energinet får det bedste grundlag for at finde ud af, hvad, hvor og hvor stort de i givet fald skal bygge. Den jyske backbone er en prioriteret indsats for BRMV. Den samlede andel af vindenergi produceret i vores syv kommuner er det klart største bidrag til Danmarks samlede produktion af grøn energi”

Arbejder du med grøn energiproduktion? Så kan det have stor betydning, at du giver dit input til Energinet via nedenstående link. Det er vigtigt at påpege, at det ikke er en endelig tilkendegivelse, men en foreløbig erklæring om interesse under forudsætning af, at brintinfrastrukturen kommer til området.

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er den 5. maj. 

 

Spørgeskemaet kan tilgås her