Jyske industrivirksomheder skal modnes til at ansætte internationale medarbejdere

29. november 2023

Manglen på arbejdskraft har i flere år været en barriere for vækst i en række jyske virksomheder særligt inden for industrien. Derfor arbejdes der på flere fronter på at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

”Vi har erfaret, at en del af de små- og mellemstore virksomheder har et ønske om at ansætte internationale kandidater, men de oplever, at der er mange udfordringer forbundet hermed. Der er sprogbarrierer, kulturforskelle og indsigt i ansøgningsprocedurer osv., derfor laver vi nu en målrettet indsats i dialog med erhvervsrådene, så virksomhederne fremover vil få det nemmere med at ansætte og fastholde de medarbejdere, som de står og mangler,” forklarer Buster Urban Kudsk Jørgensen, fra Business Region MidtVest og projektleder på ’Kompetencer til et Grønt Danmark’.

Skal lære af hinanden

I alt 11 virksomheder på tværs af de fleste kommuner i Midt- og Vestjylland, samt to fra Trekantområdet Danmark har meldt sig til projektet, og de har netop mødtes til de første workshops, som blev afholdt i Remisen Brande. Målet er, at de skal lære af hinanden, opnå nye indsigter og på den måde modne deres virksomheder til at ansætte og fastholde udenlandske medarbejdere.

Og der er nok af udfordringer at tage fat om, fx rekruttering, opholds- og arbejdstilladelser, integration i virksomheden og lokalsamfundet og selvfølgelig sprogbarrieren.

Fælles for virksomhederne er, at de oplever store udfordringer med at rekruttere danske medarbejdere til visse fagområder, og derfor er de nu motiverede for at kigge uden for landets grænser for at finde de medarbejdere, som ikke hænger på træerne herhjemme.

NG Metal fra Skive er en af de 11 virksomheder, som har valgt at deltage i projektet.

”Det bliver sværere og sværere at tiltrække faglærte, så derfor arbejder vi på flere fronter i forhold til rekruttering. Vi har tæt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner for på den måde at vise de unge, at her er gode karrieremuligheder. Og på den anden front kigger vi nu på at få ansat flere med udenlandsk baggrund. Derfor er vi gået med i projektet, da det er en fantastisk mulighed for at blive klogere på, hvad vi skal være klar på for at lykkedes med at ansætte og fastholde udenlandske medarbejdere. Vi får opbygget en viden gennem projektet, og dermed har vi et godt udgangspunkt for at lægge en plan for fremtidig rekruttering,” forklarer Cirsten Justesen, HR Business Partner & Bæredygtighedskonsulent hos NG Metal.

Også i Billund hos virksomheden Billund Aquaculture er man begyndt at kigge til udlandet efter arbejdskraft.

”Vi er med i projektet for at få sparring i relation til tiltrækning af internationale kandidater. Og det har vist sig, at vi i projektets netværk også har stor glæde af at dele erfaringer omkring, hvordan vi arbejder aktivt med fastholdelse af de internationale medarbejdere. Helt konkret, så søger vi hjælp og redskaber til at komme i kontakt med internationale kandidater, som ellers ikke ville få øje på os,” siger Elisabeth Charlotte Mørch, People & Culture Billund Aquaculture

19.000 færre arbejdstagere i Midt- og Vestjylland i 2040

Den lokale mangel på arbejdskraft er et problem i det midt- øst- og vestjyske i dag og i fremtiden. Ifølge en analyse fra foråret 2023 fra Erhvervsstyrelsen, så vil virksomhederne i Business Region MidtVest frem mod år 2040 opleve et fald på sammenlagt 19.900 personer i den arbejdsdygtige alder.

I projektet ’Kompetencer til et Grønt Danmark’ arbejder Business Region MidtVest og Trekantområdet Danmark sammen med en række sjællandske partnere i forløbet for ejerledere i produktionsvirksomheder med fokus på at modne virksomhederne til at tage imod international arbejdskraft. Til foråret rykker projektet videre til Sjælland. Målet er at indsigterne fra forløbene kan bruges til at lave et nationalt koncept, som kan udbydes til virksomheder, så de kan blive rustet til opgaven med at rekruttere og fastholde internationale medarbejdere.

”Resultatet af projektet skal fremover hjælpe til at nedbryde de lokale forhindringer hos virksomhederne, som står i vejen for at tage imod international arbejdskraft, og på den måde gavne rekrutteringen. For det er en stor omvæltning for mange virksomheder at integrere internationale medarbejdere,” forklarer Niels Tudor-Vinther, udviklingskonsulent hos Trekantområdet Danmark og projektpartner på ’Kompetencer til et Grønt Danmark’.

Den forgæves rekrutteringsrate lå sidste år på 30% på landsplan, og på 50% for industrivirksomheder i Midt- og Vestjylland, hvilket tydeligt viser, at virksomhederne har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det bremser væksten og ikke mindst, så mangler man kapacitet til at omstille virksomhederne til en grønnere produktion jf. 2030 målet om 70% CO2-reduktion.

Dansk Industri har peget på, at Danmark mangler 116.000 personer i arbejdsstyrken, hvis man skal nå i mål med den grønne omstilling.

Arbejdsmøderne er en del af projekt Talent to a green Denmark er støttet af den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.