Internationale talenter skal sætte hjulene i gang i Midt-og Vestjylland

09. november 2021

Hvis manglen på arbejdskraft skal nedbringes, bliver Midt- og Vestjyske virksomheder fremadrettet nødt til at rette blikket mod internationale talenter.

Business Region MidtVest arbejder på at tiltrække kvalificerede udenlandske medarbejdere

Danmark er kommet ud på toppen efter COVID19, og der er godt gang i hjulene ved de danske virksomheder. Med en ledighed på 3,3 % og dermed det laveste niveau siden 2009 vokser manglen på arbejdskraft i hele Danmark. Det gælder også i de Midt- og Vestjyske virksomheder, og manglen på arbejdskraft kan især gå ud over den grønne omstilling.

Derfor arbejder Business Region MidtVest målrettet på at nå ud til flere internationale kandidater og åbne deres øjne for at Midt- og Vestjylland er et godt sted at bo og arbejde. Gennem talenttiltrækningsprogrammerne State of Denmark og Headstart Career skabes der kampagner som aktivt og målrettet sigter mod at tiltrække internationale kandidater.

I første omgang har fokus været rettet mod velkvalificerede kandidater og hovedsageligt tekniske talenter. Efterspørgslen i de Midt- og Vestjyske virksomheder har imidlertid peget på et større behov for flere faglærte. Derfor er det en god nyhed, at der d. 29. september blev givet tilsagn om, at der i 2022 også skal arbejdes med tiltrækning af faglært arbejdskraft gennem to kampagner. Det er også de faglærte der skal bidrage til den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at der nu søsættes et arbejde med at tiltrække flere faglærte fra hele verden, for at undgå flaskehalse på de danske virksomheder.

I projektet Headstart er der ud over talenttiltrækning også en indsats i forhold til at onboarde og fastholde kandidaterne der flytter til Midtjylland. De internationale tilflyttere inviteres alle ind i et netværk af ambassadører. Ambassadørnetværket har til formål at brande Central Denmark som karrieredestination. Det giver virksomheder i området en unik mulighed for, at deres ansatte bliver ambassadører for virksomheden udadtil, og fortæller de gode historier som tiltrækker andre kandidater fra deres netværk. Der er lige nu 115 ambassadører i netværket og der er plads til endnu flere. Herunder kan du se ambassadøren Bryan fortælle om sin oplevelse af livet i Midt- og Vestjylland.

Link til video med Bryan 

Kender du en virksomhed i Midt- og Vestjylland der er interesseret i international rekruttering, og vil være med til at brande Midt- og Vestjylland som en fantastisk karrieredestination. Så tag fat i projektleder Anne Louise Møller Lauritzen (Barsel til feb 2022) Kontakt: susanne.nors@br-mv.dk.

Hvis du vil have din virksomhed på Headstart Careers platform kan du læse mere på: About HEADSTART (headstartcareer.dk)