Gymnasieelever fra Ikast-Brande og Herning skal blive klogere på karrieremulighederne i industrien med universitetet som springbræt

12. september 2023

Over 250 gymnasieelever fra henholdsvis Ikast-Brande Gymnasium, Herning Gymnasium og Herning HF og VUC skal d. 14. september til fælles undervisnings dag på AU Herning. Det primære mål for dagen er at skærpe de unges interesse for at videreuddanne sig her i området, så man dermed på sigt kan skaffe kvalificeret arbejdskraft til områdets virksomheder.

Hos AU Herning glæder man sig til at byde de mange lokale gymnasieelever indenfor til en dag med fokus på bæredygtighed og ”Zero Waste”. I løbet af dagen vil eleverne blive introduceret for uddannelser, som knytter sig til emnet.

”Det er meget vigtigt for os at kunne vise de unge gymnasieelever, at vi her i området har et universitet med masser af spændende muligheder til dem. Til Zero-Waste dagen får de unge mulighed for at arbejde i nogle professionelle faciliteter her på universitetet sammen med andre unge med de samme interesser. Det tror jeg vil kunne åbne øjnene for mange, som ellers havde tænkt, at de skulle til Aarhus eller København for at læse videre,” forklarer Eva Sørum Poulsen, Associate Professor AU Herning.

Det tætte samarbejde mellem de videregående uddannelser og gymnasierne er skabt via projektet ’STEM på Industrien’, der ledes af Business Region MidtVest I tæt samspil med gymnasierne, erhvervsrådene og uddannelsesinstitutioner i de syv kommuner, der udgør BRMV. Her er målet at opbygge partnerskaber mellem lokale uddannelsesinstitutioner, industrivirksomheder og de lokale gymnasier og HF.

”Vi står med store udfordringer både i dag og i fremtiden i forhold til at kunne rekruttere den rette arbejdskraft til vores virksomheder, og det er særligt udtalt i vores industri- og teknologivirksomheder. Derfor skal der sættes ind på flere områder, så vi sikrer virksomhederne de rette menneskelige ressourcer. Et af de initiativer vi arbejder med, er ’STEM på Industrien’, hvor vi bygger bro mellem de helt unge, som stadig er på en ungdomsuddannelse, og så industrivirksomhederne og de videregående uddannelser. Vi tror på effekten af at lade de unge møde universitetsverdenen, som til Zero-Waste dagen, hvor de helt konkret vil dykke ned i emner, som vi ved interesserer dem og på et niveau, som de ikke har mødt før,” forklarer Nicolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef i Business Region MidtVest.

Han påpeger, at fremskrivninger fra Erhvervsstyrelsen viser, at de Midt- og Vestjyske virksomheder ser ind i en fremtid med 19.900 færre i den arbejdsdygtige alder frem mod år 2040, derfor er det ifølge ham tvingende nødvendigt, at der arbejdes intenst på at finde gode løsninger. Hvorfor Business Region MidtVest også har den manglende arbejdskraft som et af sekretariatets strategiske sigtelinjer.

”Alle kæmper for at tiltrække medarbejdere, og rekruttering er svært – til trods for at kommunerne og de enkelte erhvervsråd gør et stort stykke arbejde. Derfor giver det også god mening, at vi investerer i at oplyse de unge, som er født og opvokset her i området, så de kan se værdien i at blive eller rykke hjem og gøre karriere i det Midt- og Vestjyske, for her er masser af spændende virksomheder, der vil have dem, og mulighederne for at skabe en spændende karrierevej er enorm,” siger Nicolai Houmark Lauridsen.

’STEM på Industrien’ er et af flere projekter, som Business Region MidtVest arbejder med i forbindelse med tiltrækning af arbejdskraft til det midt- og vestjyske område. De andre er ’Kompetencer til et Grønt Danmark’ og ’Headstart’, som begge er målrettet tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

 

Fakta om Zero-waste Day:

’STEM på Industrien’ og AU Herning byder gymnasieelever indenfor til en dag med undervisning i flg.:

Kommunikation. "Talking Trash: Effektiv kommunikation for en Zero-Waste Future"

Marketing. "Sælg bæredygtighed: Marketingstrategier for en verden med nul affald"

Engineering (Global Management and Manufacturing). "Engineering a Greener Future: Zero-Waste Production and Design"

Engineering (Forretningsudvikling). "Profit with Purpose: Building Zero-Waste Businesses”.

De deltagende klasser kommer til at arbejde sammen på tværs af skoler indenfor et af fire spor, der har hvert sit fagligt rettede perspektiv. Sporerne er udviklet i et samarbejde mellem AU Herning og gymnasielærere.

 

FAKTA:

’STEM på Industrien’ startede med de første undervisningsforløb i 2021.

Der bliver iværksat 58 forløb frem til udgangen af 2023.

Projektet er ledet af Business Region MidtVest og Holstebro Gymnasium og HF.

Projektet er finansieret af Region Midtjylland, de deltagende partnere og lokale virksomheder.

Partnerne er bl.a.: Holstebro Gymnasium og HF, Business Region MidtVest, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC, Ikast-Brande Gymnasium, Nr. Nissum HF (VIA University College), Ringkøbing Gymnasium, Skive Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Aarhus Universitet i Herning BTECH, Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Business Skive, Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Målet med ’STEM på industrien’ er:

  • At styrke unges kendskab til STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og erhvervssprog i industrien
  • At introducere unge fra STX og HF til at tage uddannelser, der på sigt kan anvendes i industrien
  • At styrke elevernes kendskab til det lokale erhvervsområde og de videregående uddannelser.

 

Projektet STEM på Industrien har som mål at øge unge midt- og vestjyders kendskab til uddannelses- og karrieremulighederne i lokalområdet, således de unge bliver i området for at uddanne sig til industrien eller kan se værdien i at komme tilbage efter endt uddannelse og gøre karriere i en af de mange spændende industrivirksomheder i Midt- og Vestjylland.

 

Yderligere oplysninger kontakt:

Nicolai Houmark Lauridsen, Partnerskabschef Business Region MidtVest. Tlf: 29 31 26 67
Mail: nicolai.lauridsen@br-mv.dk

 

Stine Lindbjerg Jespersen, Projektleder STEM på Industrien – Business Region MidtVest. Tlf. 29 36 65 31
Mail: stine.jespersen@br-mv.dk

 

Eva Sørum Poulsen, Associate Professor AU Herning. Tel.: 8716 6935  Tlf. 2429 3233
Mail: eva@btech.au.dk