Generalforsamling i BRMV

08. april 2024

Generalforsamlingen blev styret med hård, kyndig men også kærlig hånd af Holstebros kommunaldirektør Lars Møller.

Der blev sagt velkommen til vores nye Partnerskabschef Nicolai Houmark Lauridsen, som havde sin debut til generalforsamlingen.

Undervejs fik vi formand og Borgmester i Herning Kommune, Dorte West’ beretning om året der er gået, og her fremhævede hun bestyrelsens nye strategiske pejlemærker, Grøn omstilling, Uddannelse og Arbejdskraft, og særligt arbejdet med at knytte de 7 kommuner endnu tættere sammen.

Her kan du læse hendes beretning:

2023 har været et år, hvor vi i Bestyrelsen har løftet blikket, og sat fokus på at sikre en større erfaringsudveksling mellem de syv medlemskommuner, og dermed forsøge at skabe en stærkere samlet stemme for Midt- og Vestjylland.

Vores syv medlemskommuner er forbundne på mange områder, ikke bare geografisk men også i mindset, og stedbundne styrkepositioner. 

Erhvervslivet og det politiske lag har meget til fælles, og samtidig kan vi på tværs af kommunegrænserne nikke genkendende til mange af de samme udfordringer. 

Derfor giver det mening at have en business region, hvor de syv kommuner igennem et forpligtende samarbejde kan slå pjalterne sammen og kæmpe for de fælles problemstillinger.

Vi står med en ny strategi i hånden, der nu har haft et lille år på bagen, og her er udgangspunktet at styrke partnerskaber mellem kommunerne, erhvervsorganisationer og række ind i styrelser og ministerier og sågar EU-parlamentet, så vi i fællesskab kan påvirke de beslutninger, som er med til at udvikle Midt- og Vestjylland. Det går godt i arbejdet, og vi vil også intensivere dette arbejde yderligere i det år, vi er gået ind i.

Derfor søgte vi hen over sommeren en ny leder af sekretariatet, og titlen blev i den forbindelse omdøbt til Partnerskabschef. Vi søgte nemlig efter en person, som kan samle og opdyrke de relevante partnerskaber, som kan hjælpe os til at indfri de forventninger, vi har til Business Region MidtVest og som kan sikre et stærkere forbindelsesled til de politiske beslutningstagere og dem nede i maskinrummene. 

Vi fandt den rigtige i Nicolai Houmark Lauridsen, som er kommet rigtig godt i gang i jobbet. Så endnu engang velkommen til dig Nicolai, selvom du har været med siden august, og allerede er rigtig godt inde i arbejdet. 

I vores nye strategi har vi lagt os fast på tre pejlemærker, som vi mener er væsentlige at arbejde med på tværs af kommunerne. 

De tre pejlemærker er:  Grøn energi, International arbejdskraft, og styrket samarbejde ml. uddannelsesinstitutionerne.

Og hvorfor så netop disse tre? 

I de tre temaer ser vi fælles interesser og udfordringer i alle syv kommuner. Men også nogle klare potentialer, som kan indfries. 

Områderne har politisk bevågenhed fra Christiansborg og EU, og samtidig reguleres de fra centralt hold, og derfor er det vigtigt, at vi som kommuner kan stå sammen og påvirke både regeringen, folketinget, EU-politikerne, ministerier og styrelser i en retning, som kommer vores område til gode. 

Derfor har vi i 2023 valgt at styrke fokus på politisk interessevaretagelse. Vi vil have, at Business Region MidtVest bliver lyttet til, og at vi bliver inviteret ind for at give vores besyv med, når der er relevante dagsordener på bordet.  

Når vi går sammen og taler med én stemme, så står vi stærkere. Det beviste vi, da vi i efteråret 2023 havde inviteret skatteminister Jeppe Bruus på besøg her i Midt- og Vestjylland til en god drøftelse af bl.a. den uhensigtsmæssige afgift på tungtransport, ejendomsvurderinger samt den kommende CO2 afgift på landbruget. Her blev ministeren bl.a. gjort opmærksom på en problematik vedr. moms på indenrigsflyvninger, han ikke var bekendt med. Det tegner nu til, pga. at vi rettede hans opmærksom herpå, at dette bliver ændret til gavn for vores fælles lufthavn i Karup. Her ender business regionen med at komme til sin ret og viser, at den fungerer. Det skal vi gøre mere af.  

Flere arrangementer som dette med fokus på de politiske og strategiske samtaler kommer også i fokus her i 2024. Vi har allerede været til interessante møder i København, hvor vi mødtes med relevante folk i Klima-, energi-og forsyningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Jeg glæder mig til endnu flere nye spændende indsatser og dialoger som disse her i 2024.

Og nu til det vigtigste TAK for et godt samarbejde i Business Region MidtVest i 2023, både medlemskommunerne imellem, sekretariatet, samt de mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som er en del af hverdagen i Business Region MidtVests arbejde.

Og tak til jer, der har valgt at deltage i dag. 


Ca. 30 var mødt frem, heriblandt alle 7 borgmestre fra vores syv medlemskommuner. Tak for fremmødet, og tusind tak til Kaj Bech A/S for at huse os, og give os en spændende indsigt i jeres virksomhed.

 

Læs Årsrapporten 2023 her: