Fælles arbejdsdage konkretiserede fælles mål

20. februar 2024

I slutningen af efteråret afholdt Business Region MidtVest tre workshopdage med i alt 35 repræsentanter med forskellige specialer fra vores syv ejerkommuner. Formålet var at forsøge at uddybe og nuancere de tre strategiske pejlemærker i strategipapiret (grøn omstilling, arbejdskraft og uddannelse) for foreningen med henblik på strategiens udmøntning for 2024. Et arbejde, der fortsat går ud på at udvikle og fastholde et stærkt Midt- og Vestjylland.

De 35 repræsentanter gik dedikeret og engageret ind i tre fælles arbejdsdag bygget op om designsprints, hvor der blev drøftet ønskescenarier, regulatoriske benspænd, konkretisering af problematikker, udviklingspotentialer, prioriteringer mv. Alt sammen med henblik på at undersøge, hvor der er fælles fodslag på tværs af temaer, hvor samarbejdet på tværs formodentligt skaber større værdi end værdien opnået af den enkelte kommunes arbejde ned i problemstillingen.           

  • Uddannelsesworkshoppen blev afholdt på VIA University College Campus i Herning Kommune
  • Workshoppen omkring grøn omstilling foregik i rammerne hos Klimatorium i Lemvig Kommune
  • Workshoppen om arbejdskraft foregik hos NG Metal i Skive Kommune

De mange input blev samlet sammen og forelagt bestyrelsen, der udvalgte de tre temaer, sekretariatet skal arbejde videre med i 2024-2025. Disse temaer er:

  • Midt- og Vestjylland: Danmarks epicenter for grøn energi
  • Tiltrækning af (internationale) kompetencer til det aktuelle og fremtidige behov
  • Styrket samarbejde ml. uddannelsesinstitutionerne

Partnerskabschef, Nicolai Lauridsen fortæller, at ”sekretariatet ser utrolig meget frem til at arbejde med disse yderst relevante emner. Sekretariatet er nu i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan disse emner bør behandles og hvad de helt konkret føder af indsatser. En proces der i høj grad tager kommunerne og udvalgte aktører i ed. Og på enkelte områder er vi allerede så småt gået i gang”. Engagementet og involveringen blandt deltagerne er ligeledes noget, der begejstrer sekretariatet. ”Det var fantastisk at opleve dialogen til møderne og se, hvordan relationer så småt blev opdyrket. Jeg har altid ment, at vi kan udrette mest, når vi gør tingene sammen. Og sekretariatet havde aldrig på egen hånd kunnet levere de input videre, som var resultatet af de tre workshops” fortæller, Nicolai Lauridsen.

Har relevante aktører en holdning til, hvilke konkrete indsatser der bør søsættes jf. ovenstående emner, udvalgt af bestyrelsen, er man velkommen til at tage kontakt til sekretariatet.