Business Region MidtVest opjusterer samarbejdet med DAMRC

10. januar 2024

DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede produktionsteknologier, der udvikler og omdanner ny viden til praktiske løsninger. Med udgangspunkt i hovedkontoret i Herning screenes løbende nye teknologier, og der evalueres og vurderes om disse teknologier kan være til gavn for lokale og nationale produktionsvirksomheder. Det lokale forsknings- og udviklingscenter får nu tilført midler fra Business Region MidtVest.

 

”Vi har i en årrække haft et godt samarbejde med DAMRC, og derfor har vi valgt at udvide samarbejdet med denne engangsbevilling. Med bevillingen medfølger et styrket samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner med ønske om at opbygge et vidensmiljø i verdensklasse. Vi har fastsat et antal krav i forhold til, hvordan pengene skal bruges, og vores fokus ligger blandt andet på øget samarbejde overfor skoler og uddannelsesinstitutioner og en ligelig repræsentation på tværs af kommunerne i business regionen,” fortæller Dorte West, borgmester i Herning Kommune og formand for Business Region MidtVest.

 

Midt i Produktionsdanmark

Der findes i dag en lang række industrivirksomheder i Business Region MidtVest, og der er stor forskel på, hvor digitaliserede de enkelte virksomheder er, men hos DAMRC vurderer CEO Klaus Bonde Ørskov, at en stor del af virksomhederne med fordel kunne indføre ny teknologi i deres produktion.

 

”Finansieringen fra BRMV bidrager til, at vi kan få flere varer på hylderne ude hos de enkelte virksomheder og dermed styrke deres konkurrenceevne. Endemålet er at skabe innovation, vækst og nye arbejdspladser i de syv kommuner. Mange produktionsvirksomheder er bevidste om, at implementering af ny teknologi kan gøre deres produktion både mere effektiv og mere grøn, men de kan have svært ved at vide, hvordan de griber det an. Og det er præcis de virksomheder, vi nu kan nå ud til med hjælp fra det styrkede samarbejde med Business Region MidtVest,” forklarer Klaus Bonde Ørskov, CEO hos DAMRC.

 

Partnerskabschef i Business Region MidtVest Nicolai Houmark Lauridsen ser frem til det øgede fokus på de lokale virksomheders digitaliseringsmuligheder. 

”Vi er et område med mange produktionsvirksomheder, både små og store, og der er ingen tvivl om, at hvis vi skal sikre global konkurrencekraft og fastholde arbejdspladser i vores lokale virksomheder, så er et af redskaberne at højne virksomhedernes teknologiske viden og formåen. Et vigtigt område er arbejdet med at styrke linjen fra grundskolerne til erhvervslivet for at skabe interesse for STEM-uddannelserne, så vi kan anspore de unge til en karriere her i området. Derfor er jeg glad for, at vi nu har indgået den nye aftale, som jeg forventer mig meget af,” påpeger Nicolai Houmark Lauridsen.

De 1,5 mio. kr. er taget fra Business Region MidtVests egenkapital, og med bevillingen fulgte en resultatkontrakt som klarlægger, hvad der forventes udført. Der gennemføres en afsluttende tilbagerapportering på baggrund af kontrakten, når den udløber ultimo 2024.