BRMV inviterer til generalforsamling 2024

05. februar 2024

I år vil den lokale entreprenørvirksomhed, Kaj Bech, danne rammerne for generalforsamlingen.

På dagen vil der være rig mulighed for at få indsigt i Business Region MidtVest´s arbejde på tværs af de 7 kommuner, drøfte initiativer for vækst og udvikling i Midt- og Vestjylland samt networke med kolleger fra andre kommuner.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

  1. Velkomst v. Dorte West, formand og borgmester i Herning Kommune
  2. Valg af dirigent
  3. Aflæggelse af årsberetningen (formandens beretning)
  4. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
  5. Godkendelse af budget for 2024
  6. Godkendelse af reviderede vedtægter
  7. Fastsættelse af medlemskontingent
  8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil direktør Peter Bech præsentere entreprenørfirmaet ”Kaj Bech”, hvorefter der vil være en rundvisning i området.

Ønsker du at deltage?

Tilmelding til generalforsamling er nødvendig og kan ske gennem følgende link: https://brmv.nemtilmeld.dk/109/

Deadline for tilmelding er d. 13. marts 2024.