BRMV Generalforsamling

19. april 2023

Business Region MidtVests årlige generalforsamling afholdes onsdag d. 26. april 2023

Årets generalforsamling finder sted hos Månsson, en af de mest innovative producenter af økologiske grøntsager og økologiske æg i Skandinavien. 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af årsberetning (formandens beretning)
  • Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
  • Godkendelse af budget
  • Fastsættelse af medlemskontingent
  • Godkendelse af strategi- og handlingsplan
  • Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Efterfølgende vil der være rundvisning på Månsson.

Læs Udkast til BRMV Strategi 2023-2025 som skal godkendes på generalforsamlingen her.