Madmødet

Madmødet har til formål at gøre Midt- og Vestjylland rigere ved at udvikle og facilitere en dialog mellem dem der spiser, dem der høster, dem der fisker, dem der tilbereder og dem der bestemmer. Madmødet udvikler og fastholder tværfaglige samarbejder, relationer og fødevarenetværk på tværs af kommunegrænserne som danner grobund for nye forretningsmuligheder og virksomhedsinitiativer i fødeerhvervet i Midt- og Vestjylland.

Madmødet fungerer som et stort udstillingsvindue for de aktører, som er med. Her bliver de set - og ser hinanden - og det skaber nye muligheder, samarbejder og kunder.

Madmødet er tilmed basen for den ene gang om året, hvor politikere og beslutningstagere får incitament til at mødes og drøfte fødevareerhvervet med de lokale producenter og virksomheder udelukkende i Midt- og Vestjylland. Madmødet er fødevareproducenternes og kommunernes vej ind til på Christiansborg, da vi med Madmødet får en anledning til at invitere EU-, folketings- og regionalpolitikere.

Med mere end 24.000 arbejdspladser i fødevareerhvervet er Midt- og Vestjylland et af Danmarks vigtigste områder for fødevareproduktion og forarbejdning. Vi er førende inden for erhvervsfiskeri, og på landbrugsområdet er tunge spillere som Månsson, KMC, ARLA, Danish Crown, Thise Mejeri og Vestjysk Andel til stede. En væsentlig del af primærproducenterne er ligeledes at finde i Midt- og Vestjylland. Samtidig er det værd at bemærke, at den grønne omstilling i den grad er i udvikling i området. Vi har interessante projekter som GreenLab i Skive, hvor fx Stiesdals SkyClean-anlæg udnytter halm og andre restprodukter fra landbruget til at producere grønt brændsel samt opsamle og lagre CO2. Fiskeriet i Vestjylland favner tre erhvervsfiskerihavne, hvorfra noget af verdens bedste spisefisk landes.

Madmødet 2024 finder sted d. 20.-26. maj 2024.

Læs mere om Madmødet

Stine Lindbjerg Jespersen

Projektleder
Madmødet og STEM

+45 2936 6531

stine.jespersen@br-mv.dk