HEADSTART Career

Virksomheders udvikling og vækst er afhængig af dygtige medarbejdere, men ifølge en analyse fra SMV Danmark er andelen af små og mellemstore virksomheder, der er begrænset af mangel på arbejdskraft steget fra ca. 7 til 36% siden 2010. I de seneste år har tendensen desværre været den samme. Danmarks står lige nu i en krise i forhold til at kunne skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft.

Denne tendens ses også i Midt- og Vestjylland, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for specifikke områder. Derfor igangsatte Business Region MidtVest tilbage i 2019 et systematisk arbejde på at tiltrække kvalificerede internationale medarbejdere til området, ligesom der også er fokus på at fastholde og støtte internationale studerende i at blive ansat i virksomheder, der har brug for deres kompetencer.

Lokal forankring gennem HEADSTART Career

Indsatsen har et regionalt fokus, HEADSTART Career, som sikrer, at vi i Midt- og Vestjylland fortsat kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Headstart samler områdets virksomheder i en fælles indsats for at tiltrække og fastholde de medarbejdere, regionens virksomheder har brug for nu og i fremtiden. 

Indsatsen har også som formål at øge synligheden af området som et attraktivt sted at bo med mange muligheder både på og udenfor arbejdspladsen. Der er behov for at nytænke formater og kanaler, så de tilpasses et moderne globaliseret mediebillede, hvor det er økonomisk uoverkommeligt for den enkelte virksomhed alene at nå relevante målgrupper gennem annoncering. Konkrete tiltag inkluderer en fælles job- og brandingplatform, www.headstartcareer.dk, og etableringen af et ambassadørnetværk af herboende og nye internationale medarbejdere.

Buster Urban Kudsk Jørgensen

Projektleder, Kompetencer til et Grønt Danmark og Ansvarlig for Headstart

+45 2260 9849

buster.jorgensen@br-mv.dk