Grøn omstilling

I Business Region MidtVest er vi frontløbere på den grønne omstilling. Vi udgør rygraden af den “Grønne Banan”, og hvis staten vil, så ligger der tusindvis af fremtidige arbejdspladser inden for grøn energiproduktion og power-to-X her i området. Det kræver, at vi er med på infrastrukturen fra starten. Vi er allerede den landsdel i Danmark, som producerer langt mest grøn energi, og den position skal vi fastholde og udbygge i de kommende år.
Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig Kommune.

 

Den samlede andel af vindenergi produceret i vores syv kommuner er det klart største bidrag til Danmarks samlede produktion af grøn energi. Næste fase af udviklingen af grønne energiformer er allerede i fuld gang med oprettelse af flere Power-to-X anlæg her i området. Grøn energiproduktion er en af vores styrkepositioner i Business Region MidtVest, og det fælles samarbejde om en grønnere fremtid vil danne fundamentet for udviklingen af den grønne omstilling, og fokus på grønne investeringer og initiativer i vores område. Så hvordan kan vi krydsbefrugte hinanden til gavn for hele området og for Danmark. 

Business Region MidtVest er aktive i debatten om at accelerere den grønne omstilling og forbedre vilkårene for virksomhedernes muligheder for at producere grønenergi.