Arbejdskraft

En undersøgelse fra marts 2023 viser, at der var en forgæves rekrutteringsrate på hele 29% hos produktionsvirksomheder i Midt- og Vestjylland, hvilket tydeligt viser, at virksomhederne har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det bremser væksten, og ikke mindst, så mangler man kapacitet til at omstille virksomhederne til en grønnere produktion jf. 2030 målet om 70% CO2-reduktion. Derfor er det særligt vigtigt, at vi sammen arbejder for at tiltrække de rigtige kompetencer til områdets virksomheder. Det gælder både de rigtige hoveder og hænder.
Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Arbejdskraft er et klart fokus for området, da fremskrivningerne for vores områdes arbejdsstyrke ikke er just positiv læsning. I en analyse fra Erhvervsstyrelsen spås, at vores område vil opleve et fald på sammenlagt 19.900 personer i den arbejdsdygtige alder frem mod år 2040. Et stort led i dette arbejde er ligeledes at stoppe den centraliseringsøvelse, der ses mod Østdanmark, da det er med til at skabe et ubalanceret Danmark, hvor vækstbetingelserne for områdernes virksomheder er ulige.

Business Region MidtVest ønsker at fjerne de regler, der forhindrer det, vi i fællesskab gerne vil opnå. Vi ønsker vi at styrke regionens konkurrencesituation ved at sikre kritiske kompetencer af både hænder og hoveder til nuværende og fremtidige behov. Det vil vi i høj grad gøre ved at fokusere på den regulatoriske spilleplade og igennem koordinerede partnerskaber på tværs af kommunegrænserne.