Udviklingsplatform for midt-og vestjyske fødevarer

Engagefoods vestlige satsning var en udviklingsplatform for fødevarer, der bestod af en række partnerorganisationer, vidensinstitutioner og virksomheder, som arbejdede sammen om udviklingen af fødevareområdet.

Følgende aktører var med:

 • Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard
 • Konsumfisk, der er et klyngesamarbejde mellem tre vestjyske havne
 • Regional Madkultur Vestjylland - en forening af lokale fødevareproducenter
 • FoodHUB - et samarbejde mellem FoodCenter Videbæk og Fødevarepark Skjern Enge (tre private virksomheder i samarbejde)
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • VIFU - Videnscenter for Fødevarer
 • LAG Ikast-Brande
 • LAG Småøerne
 • LAG Lemvig/Ringkøbing-Skjern
 • LAG Viborg/Skive
 • LAG Struer/Holstebro

Udviklingsplatformen arbejdede ud fra en vision om, at Midt- og Vestjylland skal anerkendes som Danmarks førende spisekammer og fødevareproduktionsområde.

Igennem netværk og tæt samarbejde på tværs af platformen og kommunegrænser, samt med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner og de stedbundne karakteristika i smag, processer og ressourcer blev der udviklet virksomheder, produkter, afsætningskanaler og produktionsfællesskaber, som skabte vækst og udvikling inden for fødevareområdet i Midt- og Vestjylland.

Arbejdet blev finansieret af Region Midtjylland – og var en del af Engagefood – samt Erhvervsstyrelsen og Business Region MidtVest. Herudover medfinansierede partnerne arbejdet gennem egen arbejdsindsats.

Projektet arbejdede sammen med andre netværk og institutioner, bl.a. Aarhus Universitet med projektet Provenance

Hør mere om Engagefood og dets udviklingsplatform i videoen nedenfor.

Læs også om Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm