Provenance DK

Baggrunden for ProvenanceDK projektet skal findes i en række økonomiske og miljømæssige udfordringer for den danske fødevaresektor. For det første afgiver den danske fødevaresektor arbejdspladser på regional skala. Landbruget har også specifikke økonomiske udfordringer i disse år, og et af de helt centrale problemer er et generelt indkomstproblem for de danske landmænd. Landbruget er endvidere udfordret mht. overholdelse af EU’s vandramme- og biodiversitetsdirektiver, hvilket potentielt kan have vidtrækkende effekter på landbrugsproduktionens udformning i dele af landet. Denne udfordring peger dermed på behovet for en differentiering af landbrugsproduktionens udformning.

Projektets grundantagelse er derfor, at udvikling af typeprodukter, dvs. fødevareprodukter med særlige kvaliteter som knytter sig til produktionsstedet eller -historien, kan være en vej gennem disse udfordringer. Her kan man tilpasse produktionen til specifikke geografiske vilkår, samtidigt med at sådanne produkter har et betragteligt potentiale for at øge producenternes afregningspris. Der er mange eksempler på sådanne produkter på niveau med individuelle producenter, men der mangler viden på skalaer over bedriftsniveau. Et af projektets mål var derfor at imødekomme dette vidensbehov.

Projektpartnere 
Projektet var et partnerskab mellem to institutter på Aarhus Universitet, tre danske kommuner og Business Region MidtVest, samt en række private virksomheder, der er aktive på markedet for fødevarer med stedspecifikke kvaliteter.