Fakta om Midt- og Vestjylland

Luk alle
Åben alle

Indbyggere & areal

Business Region MidtVest består af 332.975 indbyggere (pr. 1 maj 2023), hvilket er svarende til 5,6% af den danske befolkning. 

De 7 kommuner udgør et samlet areal på 5.757,1 km2 eller 13,4% af Danmarks samlede areal.

Kilde: dst.dk (2023)

Antal virksomheder

Der er i alt 19.410 virksomheder i BRMV.

Kilde: dst.dk (2021)

Indpendling & Udpendling

I området indpendler 63.587 (35,38%) til de 7 kommunernes arbejdspladser, hvorimod 57.512 (33,47%) indbyggere udpendler.

Kilde: dst.dk (2021)

Eksport pr. indbygger

Den gennemsnitlige vareeksport pr. indbygger i Midt- og Vestjylland er på ca. 200.000 kr., hvilket er 104.000 kr. højere end Sydjylland, som besidder den 2. højeste vareeksport pr. indbygger.

Området står for 12 % af den samlede eksport i Danmark.  

Kilde: Erhverv og Fritid, Ikast-Brande Kommune.

Eksport

Den gennemsnitlige eksport i Midt- og Vestjylland udgør 30% af virksomheders omsætning. 

Kilde: Dansk Erhverv (2019)

 

BNP pr. indbygger

Midt- og Vestjylland har et BNP pr. indbygger på 348.000 kr.

Kilde: KL (2021).

Fuldtidsledighed

Landsdelen Vestjylland, herunder områdets 7 kommuner, har en gennemsnitlig fuldtidsledighed på 2,16%, hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet på 2,8%.

Kilde: dst.dk (2019).

Erhvervsvenlige kommuner

Med seks ud af syv kommuner rangerende i top 40 af de 98 kommuner, i en analyse for de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark, er der god grobund for vækst og fortsat udvikling af området som helhed.

Kilde: Kommunerne og erhvervslivet - Erhvervs og byggevenlige kommuner 2019 (Dansk Byggeri).

Beskæftigelse

Områdets 7 kommuner har i alt 176.894 arbejdspladser.

Kilde: dst.dk (2021).

 

Grøn Udvikling

Midt og Vestjylland er et af de områder i Danmark der klarer sig bedst indenfor Grøn Udvikling. I forhold til resten af landets kommuner placeres de syv kommuner gennemsnitligt på en 10. plads og alle ligger indenfor top-20. 

Kilde: DI - Lokal Erhvervsvenlighed (2022)

International arbejdskraft

I Midt- og Vestjylland har vi 19.355 internationale medarbejdere, hvilket svarer til 10,58% af det samlede antal fuldtidsansatte i de syv kommuner.

 

Kilde: STAR - jobindsats.dk (2023) 

Business Regions

Der eksisterer 9 Business Regions i Danmark.

Business Region MidtVest blev stiftet d. 6. januar 2016, hvilket gør os til en af de senest dannede Business Regioner.