Partnerskab

Partnerskabsmodel

Foreningen Business Region MidtVest består af 7 ejerkommuner;

Og ude i alle vores ejerkommuner sidder der mennesker, som brænder for deres arbejdsområder, og som dagligt er i kontakt med borgere, virksomheder og netværk. Derfor er kommunerne dybt engagerede i vores projekter og arbejdsområder, således at alle gør det, de er bedst til. Det samme gælder i øvrigt også  for vores samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre organisationer med spidskompetence i et bestemt område m.fl. Vi arbejder efter en distribuerende Partnerskabsmodel. Det viser sig  tydeligt i vores tilgang til talenttiltrækningsprojekterne Headstart og Kompetencer til et grønt Danmark, hvor opgaver inden for  bosætning, virksomhedskontakt, kontakt til studerende og nationale kampagner og branding ligger hos en række partnere:

Denne arbejdsmetode gør sig i øvrigt gældende for alle vores projekter, som alle har til formål at fremme vækst og udvikling i Midt- og Vestjylland. 

Vores Partnerskabsmodel betyder ikke kun, at vi alle arbejder mere effektivt. Den er også med til at skabe samarbejde på tværs af de 7 kommuner, mindske kommunegrænserne og skabe sammenhold i vores stærke region Midt- og Vestjylland.