Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse er to sider af samme sag. Målet er at opruste arbejdstyrken til fremtidens opgaver og job. Flere skal vælge de uddannelsesretninger, som områdets erhvervsliv efterspørger. Alle skal gennem arbejdslivet have mulighed for et uddannelsesløft, der matcher virksomhedernes behov for nye kompetencer. 

Analyser indikerer at de fremtidsrettede faguddannelser, samt korte og mellemlange uddannelser, vil være særligt vigtige for det midt- og vestjyske område frem mod 2025, da manglen på uddannede for alvor kan skabe flaskehalse. Disse initiativer skal skabes i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, videns- og forskningsinstitutioner samt virksomhederne.

Flere unge skal dermed vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Folkeskolen er fødekilde til uddannelsesinstitutionerne, og dermed nøglen til at ruste de unge til uddannelse og arbejdsliv og til at skabe større opmærksomhed på uddannelsesvalg, der fører til et arbejdsliv og karriere i erhvervslivet. 

Studerende skal i højere grad tilbydes job og projektarbejde i området, således at de får øje på mulighederne i området og samtidig får konkrete erfaringer på et tidligt tidspunkt, som bidrager til kompetenceopbygningen.

Grundlaget for de unges uddannelsesvalg i folkeskolen skal gå hånd i hånd med uddannelsernes profilering af studiemiljøerne og de fagretninger, erhvervslivet får brug for i fremtiden. 

Og findes uddannelserne ikke i området, så vil Business Region MidtVest arbejde for at tiltrække dem i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.