Kvalificeret arbejdskraft visualiseres ved at en faglært medarbejder løser en opgave

Kvalificeret arbejdskraft til fremtidens vækst

Det går rigtig godt for virksomhederne, og derfor mangler vi arbejdskraft.
Store årgange forlader arbejdsmarkedet, og kravet, til de der er tilbage, er tydeligt: Vi skal være dygtigere og hurtigere til at omstille os.

Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft og dygtige specialister. Midlerne er forskellige, og derfor spiller områdets uddannelser, virksomheder og kommuner alle en afgørende rolle for at sikre at udbud og efterspørgsel hænger sammen.

Vi kan øge arbejdsudbuddet ved at:

  • Holde lidt længere på virksomhedernes seniorer
  • Satse på større mobilitet og indpendling til regionens arbejdspladser
  • Forpligte os til at bringe flere ind på arbejdsmarkedet
  • Øge tiltrækning af international arbejdskraft gennem formidling på tværs af kommunerne
  • Påvirke egnens unge, som studerer i de store uddannelsesbyer til at vende blikket mod hjemegnen efter job

Gennem Kompetencer til et grønt Danmark arbejder vi sammen med næsten 40 nationale partnere på at tiltrække kvalificeret international arbejdskraft til Danmark. Særligt arbejder vi i business Region MidtVest med at modne de midt- og vestjyske virksomheder til at tage imod international arbejdskraft.

Vil du gerne samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft i Midt- og Vestjylland? Kontakt Business Region MidtVest på info@br-mv.dk.