Grøn omstilling - vindmøller i Lemvig

Grøn omstilling

Virksomhederne og samfundet har brug for teknologi og arbejdskraft for at skabe den grønne omstilling. Derfor arbejder Business Region MidtVest på flere projekter med det formål at sørge for at vi nu og i fremtiden har de rette kompetencer i Midt- og Vestjylland til at arbejde med den grønne omstilling.

Gennem Kompetencer til et grønt Danmark arbejder vi sammen med næsten 40 nationale partnere på at tiltrække og tilknytte grønne kompetencer til Danmark. Særligt arbejder vi i business Region MidtVest med at modne de midt- og vestjyske virksomheder til at tage imod international arbejdskraft.

I STEM på industrien arbejder Business Region MidtVest tæt sammen med en bred række partnere med at etablere bro mellem den almene gymnasiesektor, videregående uddannelsesinstitutioner og industrivirksomheder i Midt- og Vestjylland, således at gymnasieelever kender til de interessante og mange karrieremuligheder, som Midt- og Vestjylland har tilbyde dem efter endt uddannelse.

Søger du en samarbejdspartner i din grønne omstilling? Kontakt Business Region MidtVest på info@br-mv.dk