Kvalificeret arbejdskraft

Kompetencer

Business Region MidtVests arbejder med hovedområderne uddannelse, grøn omstilling og kvalificeret arbejdskraft, og det gør vi sammen med aktører i business regionens ejerkommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer med spidskompetence i bestemte områder.

Læs mere om det konkrete arbejde med Business Region MidtVests hovedområder nedenfor. 

 

Uddannelse

Grøn omstilling

Kvalificeret arbejdskraft