Fysisk infrastruktur sætter væksten i bevægelse

Veje, broer, havne, jernbaner og lufthavne er meget håndfaste og konkrete betingelser for virksomheders udviklingsmuligheder. Afstande opgøres op i tid, ikke kun i kilometer. Mobilitet er mere end blot at komme fra A til B. Det handler også om frekvenser og fleksibilitet i infrastrukturens forbindelser. 

En effektiv fysisk infrastruktur forbedrer virksomheders muligheder for fremdrift, udvider arbejdskraftoplandet og øger konkurrenceevnen. Business Region MidtVest vil arbejde for at områdets trafikale udfordringer får større tyngde i nationalt regi. Både når vi taler om motorveje, godstransport, luftfart og den kollektive trafik gennem modernisering af bus- og togdriften.

Oplevelsen af sammenhæng, af at være koblet på og af at være en del af landets infrastruktur giver erhvervslivet mulighed for at ligge i overhalingsbanen. Dét er i direkte og overført betydning helt afgørende for en egns selvforståelse – uanset hvilken landsdel du bor i. 

Infrastruktur er forudsætning for vækst, men det er op til os selv at skabe den erhvervs- og bosætningsudvikling, der følger med beton, skinner og firesporet asfalt.