Digital infrastruktur

Ingen digital hastighedsgrænse

Nok er vi hurtigt forbundet gennem et net af veje på land, vand og i luften, men det er intet i sammenligning med den digitale motorvej. Digital infrastruktur har afgørende betydning for den måde, vi indretter hele vores samfund på og i ligeså høj grad på erhvervslivets muligheder for at drive forretning med vækst. 

Digitalisering, robotteknologi og automatisering bringer hele tiden nye potentialer frem. I den digitale tidsalder har fysisk afstand og demografi fået følgeskab af et nyt grundvilkår i form af ’bits and bytes’. 

Vi kan drive onlineforretning uafhængigt af tid og sted – men ikke uafhængigt af båndbredde og dækningsprocenter. Derfor vil Business Region MidtVest arbejde for nye løsninger på digital infrastruktur. Både med bedre mobilforbindelser og større båndkapacitet, og organisationen vil også fremme initiativer, der baner vejen for investeringer og testzoner med højhastighedsløsninger. Digitalisering skal være en væsentlig spiller for egnens forandringskraft.