Smart industriproduktion

Smart industriproduktion

Midt- og Vestjyllands produktionsvirksomheder er primus motor for områdets vækst, beskæftigelse og bosætning, blandt andet gennem en stor eksport. Uanset om vi taler om metalbearbejdning, vindenergi, mode eller møbler, er produktionsindustrien vidne til en transformation, hvor nye digitale teknologier forandrer den måde, vi producerer, distribuerer og genbruger produkter og materialer. 

For at beholde førertrøjen som Danmarks produktionshjerte er det afgørende, at Business Region MidtVest understøtter omstillingen til de muligheder, som ligger i smarte teknologier og bæredygtige løsninger. 

Formålet er også at øge viden, kompetencer og kendskab til forandringskraften i de nye produktionsformer og markedstendenser, så områdets innovation og iværksætteri fortsætter ad nye og mere digitale spor.