Nyopgravede kartofler - Kredit: Thomas Høyrup Christensen

Større appetit på fødevarer

I det midt- og vestjyske er produktion og forarbejdning af fødevarer en naturlig del af områdets kultur og historie. Vi betegner os som Danmarks spisekammer, og hele værdikæden fra fiskeri og landbrugsproduktion af råvarer til procesindustri og eksport står stærkt som fødevareklynge. 

Gennem ”Madmødet” vil Business Region MidtVest stimulere væksten af fødevareerhvervet i vores område. Madmødet har til formål at skabe en fælles bevidsthed og stolthed over det hav af fødevarer, som vi kan byde på, og ikke mindst være en brandingplatform for de lokale virksomheder, organisationer og aktører, som hører til i Midt- og Vestjylland. Du kan læse mere om Madmødet her.