Erhvervssatsninger

Fødevarer og industri

Fødevareproduktion udgør en stor del af den midt- og vestjyske industri og rigtig mange af vores arbejdspladser er placeret i fødevareindustrien. Hos Business Region MidtVest arbejder vi derfor med initiativer der udvikler og fremmer vores fødevareerhverv. Udover fødevarer er regionen stærk på industriområderne; produktion, energi, design, mode og tekstil. Smart industriproduktion er afgørende for vækst og effektivisering hos produktionsvirksomhederne, især når vi taler om bæredygtige løsninger. Derfor arbejder vi hos Business Region MidtVest med at understøtte omstillingen til teknologiske og intelligente løsninger. 

Læs mere om de to erhvervssatsninger nedenfor. 

Fødevarer

Industri

Luk alle
Åben alle

Fødevarer

Større appetit på fødevarer

Midt- og Vestjylland er anerkendt nationalt og internationalt som Danmarks førende fødevareproduktionsområde og spisekammer.

I det midt- og vestjyske er produktion og forarbejdning af fødevarer en naturlig del af områdets kultur og historie. Vi betegner os som Danmarks spisekammer, og hele værdikæden fra fiskeri og landbrugsproduktion af råvarer til procesindustri og eksport står stærkt som fødevareklynge. 

Gennem ”Madmødet” vil Business Region MidtVest stimulere væksten af fødevareerhvervet i vores område. Madmødet har til formål at skabe en fælles bevidsthed og stolthed over det hav af fødevarer, som vi kan byde på, og ikke mindst være en brandingplatform for de lokale virksomheder, organisationer og aktører, som hører til i Midt- og Vestjylland. Du kan læse mere om Madmødet her. 

Smart industriproduktion

Områdets produktionsvirksomheder er i front med den digitale transformation.

Midt- og Vestjyllands produktionsvirksomheder er primus motor for områdets vækst, beskæftigelse og bosætning, blandt andet gennem en stor eksport. Uanset om vi taler om metalbearbejdning, vindenergi, mode eller møbler, er produktionsindustrien vidne til en transformation, hvor nye digitale teknologier forandrer den måde, vi producerer, distribuerer og genbruger produkter og materialer. 

For at beholde førertrøjen som Danmarks produktionshjerte er det afgørende, at Business Region MidtVest understøtter omstillingen til de muligheder, som ligger i smarte teknologier og bæredygtige løsninger. 

Formålet er også at øge viden, kompetencer og kendskab til forandringskraften i de nye produktionsformer og markedstendenser, så områdets innovation og iværksætteri fortsætter ad nye og mere digitale spor.