Øvrige arbejdsområder

Fødevarer

Med mere end 24.000 arbejdspladser i fødevareerhvervet er Midt- og Vestjylland et af Danmarks vigtigste områder for fødevareproduktion og forarbejdning. Vi er førende inden for erhvervsfiskeri, og på landbrugsområdet er tunge spillere som Månsson, KMC, ARLA, Danish Crown, Thise Mejeri og Vestjysk Andel til stede. En væsentlig del af primærproducenterne er ligeledes at finde i Midt- og Vestjylland. Samtidig er det værd at bemærke, at den grønne omstilling i den grad er i udvikling i området. Vi har en lang række interessante projekter som business cases.

I 2021 udviklede Business Region MidtVest Madmødet, som er hele Midt- og Vestjyllands fødevarefejring. Madmødet har til formål at gøre Midt- og Vestjylland rigere ved at udvikle og facilitere en dialog mellem dem der spiser, dem der høster, dem der fisker, dem der tilbereder og dem der bestemmer. Madmødet udvikler og fastholder tværfaglige samarbejder, relationer og fødevarenetværk på tværs af kommunegrænserne som danner grobund for nye forretningsmuligheder og virksomhedsinitiativer i fødeerhvervet i Midt- og Vestjylland. Læs mere her: www.madmodet.dk

 

 

Europæisk udsyn

En stor del af erhvervene i Midt- og Vestjylland bliver direkte eller indirekte påvirket af de samtaler og direktiver, der bliver bestemt i EU. Derfor er det afgørende, at Business Region MidtVest gør sin indflydelse gældende i EU via tætte samarbejdsalliancer.

Business Region MidtVest ønsker at gøre EU til en stærk medspiller frem for modspiller til gavn for erhvervslivets betingelser og vækstpotentialerne for et samlet Midt- og Vestjylland

 

 

Iværksætteri

Business Region MidtVest ønsker at supportere erhvervsrådenes arbejde med iværksættere og små og mellemstore virksomheders innovationsprocesser, samt koordinere dele af indsatsen mellem erhvervsfremmeaktørerne.